Uchwałą nr 4/1/2021 Rady Głównej Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z dnia 16.07.2021 r. zostały wprowadzone nowe odznaczenia PSD o nazwie „Złote Serce” oraz „Ambasador Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”.

 

ZŁOTE SERCE
Odznaka „Złote Serce” Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest odznaczeniem przyznawanym członkom PSD za aktywną działalność społeczną w ramach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Odznakę nadaje Zarząd Główny PSD na wniosek ogniw terenowych PSD tj. Oddziałów Wojewódzkich, Rejonowych i Branżowych. Koła terenowe chcące złożyć swój wniosek powinny uzyskać akcept jednostki nadrzędnej.

 

AMBASADOR
Odznaka „Ambasador Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” jest odznaczeniem przyznawanym za wyróżniającą się działalność dla dobra Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz osób z cukrzycą. Odznakę można przyznać lekarzom, pielęgniarkom i innemu personelowi medycznemu, jak również sponsorom, darczyńcom, partnerom i innym osobom lub instytucjom/organizacjom, które przyczyniają się do rozwoju działalności PSD, pomagają, współpracują i wykazują troskę o osoby z cukrzycą. Odznakę nadaje Zarząd Główny PSD na wniosek ogniw terenowych PSD tj. Oddziałów Wojewódzkich, Rejonowych i Branżowych. Koła terenowe chcące złożyć swój wniosek powinny uzyskać akcept jednostki nadrzędnej.

 

Powyższe odznaczenia, podobnie jak „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą” oraz „Zasłużony dla PSD” są bezpłatne.
Pełna treść regulaminów oraz wnioski o nadanie nowych odznak znajdują się w dziale O Stowarzyszeniu > Dokumenty. Na prośbę mogą także zostać przesłane do Oddziałów i Kół w formie papierowej (prosimy o kontakt na telefon ZG PSD nr 22 668 47 19).

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content