12 listopada 2021 r. z inicjatywy pana Ryszarda Śródeckiego odbyło się założycielskie zebranie Koła Diabetyków w Grodzisku Wlkp. jako oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

W zebraniu wzięli udział pierwsi zadeklarowani członkowie koła, przedstawiciele Wojewódzkiego zarządu PSD w Poznaniu: prezes pan Jan Zaborowicz oraz pani skarbnik Lucyna Flieger oraz Starosta Powiatu Grodziskiego pan Mariusz Zgaiński, Burmistrz Gminy Grodzisk Wlkp. pan Piotr Hojan, Przewodniczący Rady Powiatu pan Sebastian Skrzypczak a także diabetolog pani Krystyna Ramocka-Piętka.

Głównym celem Koła Diabetyków w Grodzisku Wlkp. jest edukacja osób chorujących na cukrzycę, pomoc w leczeniu, integracja osób chorujących, promowanie świadomości o cukrzycy w społeczeństwie.

Podczas zebrania powołano zarząd Koła Diabetyków w Grodzisku Wlkp. w osobach: prezes pan Ryszard Śródecki, skarbnik pan Jan Szwebów, sekretarz pani Anita Fabiś-Palicka. Ustalono również dyżury, podczas których można złożyć deklarację członkostwa w Kole Diabetyków w Grodzisku Wlkp. Dyżur pełniony jest w każdy piątek w godzinach 14-15 w Promessie w Grodzisku Wlkp. Koło jest otwarte dla wszystkich chętnych z powiatu grodziskiego oraz okolic.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content