3 września 2020 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby Punktu Dydaktyczno-Informacyjnego, Koła Powiatowego oraz Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim. Słowa wdzięczności i podziękowania dla ks. Józefa Rzechuły – wieloletniego duszpasterza diabetyków. Nowym kapelanem został ks. Grzegorz Chabros.

Podczas spotkania obowiązkowo zbadano poziom stężenia glukozy we krwi wszystkim obecnym na uroczystości tzn.: Staroście Henrykowi Karwanowi, Jego zastępcy Jarosławowi Korzeniowi, Burmistrzowi Miasta Wojciechowi Żukowskiemu, ks.Józefowi Rzechule, ks. Grzegorzowi Chabrosowi, Pani Prezes MPGKiM Renacie Miziuk, Pani Dyrektor Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Annie Syty oraz Zarządowi Koła Powiatowego i Oddziału Rejonowego PSD. Wyniki stanowią tajemnicę służbową.

Karol Kosiacki
Prezes OR PSD w Tomaszowie Lubelskim

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content