Dnia 17.11 w Warszawie odbyło się IX Krajowe Walne Zebranie Delegatów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Zebranie uchwaliło nowy Statut oraz wymagane regulaminy, jak również wybrało nowe władze na kadencję 2019-2023.
Prezesem na drugą kadencję została Anna Śliwińska.

Nowy Zarząd Główny:
Anna Śliwińska – Prezes
Janusz Przytocki – Wiceprezes
Barbara Tometczak – Sekretarz
Jan Zrajko – Skarbnik
Ewa Dygaszewicz – Członek
Teresa Jaskóła – Członek
Monika Kaczmarek – Członek

Nowa Główna Komisja Rewizyjna:
Jerzy Głogowski – Przewodniczący
Władysław Kubiński – Zastępca Przewodniczącego
Beata Pacholak – Sekretarz
Barbara Dudek – Członek
Jan Fijałkowski – Członek
Marian Krótki – Członek

Nowy Główny Sąd Koleżeński:
Zdzisław Kozłowski – Przewodniczący
Andrzej Tomczak – Zastępca Przewodniczącego
Justyna Żyndul – Sekretarz
Jan Dąmbrowski – Członek
Mieczysław Jakób – Członek
Ryszard Matuszak – Członek
Henryka Pietrzak – Członek
Anna Ściążko – Członek
Zbigniew Wawrzyńczak – Członek

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content