Od 1 września 2021 r. rozszerzone zostało wskazanie refundacyjne dla insuliny degludec, dzięki czemu najmłodsi pacjenci uzyskują możliwość otrzymania skutecznej i bezpieczniej terapii w ramach refundacji. Dostęp do leczenia refundowanego (odpłatność 30%) otrzymują:

  • dzieci powyżej 1. roku życia i młodzież z cukrzycą typu 1
  • dzieci powyżej 1. roku życia i młodzież z cukrzycą typu 2, leczeni insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8
  • dzieci powyżej 1. roku życia i młodzież z cukrzycą typu 2, leczeni insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii
  • dzieci powyżej 1. roku życia i młodzież z cukrzycą o znanej przyczynie (zgodnie z definicją WHO)
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content