OHP Edukuje – „Nie Daj się Cukrzycy” – pod takim hasłem Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi działania profilaktyczne wraz z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków.

Koordynatorem akcji jest Małgorzata Jedliczka Kowalska – specjalista ds. kształcenia i wychowania z Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Na terenie naszego województwa zaangażowały się w prowadzenie wykładów Koła PSD, między innymi z Drzewicy, Zduńskiej Woli.

5 marca 2024 r. prezes Włodzimierz Pomykała udał się na spotkanie do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku. Realizacja kampanii profilaktycznej w ramach edukacji zdrowotnej miała na celu zapoznanie młodzieży z OHP, jak i uczniów z zagadnieniem jakim jest choroba cukrzyca.

Wydarzenie spotkało się z duża aprobatą wśród uczestników – wysłuchali oni prelekcji dowiadując się o symptomach mogących świadczyć o problemach diabetologicznych, pierwszej pomocy jakiej trzeba udzielić w przypadku niewłaściwego stężenia glukozy, omówiono temat jak żyć z cukrzycą. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z materiałami edukacyjnymi na stoisku: Biuletynem Informacyjnym PSD, czasopismem Diabetyk, dzienniczkami samokontroli, broszurami firm działających na rynku farmaceutycznych zaopatrujących chorych w sprzęt. Zademonstrowano jak badać poziom glukozy, wspomniano również o systemie stałego monitorowania za pomocą sensorów i aplikacji.

Podkreślono, że Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Drzewicy propagując profilaktykę organizuje również działania związane ze sportem i rekreacją – są to rajdy rowerowe, wyjazdy w góry nad morze.

O dużym zainteresowaniu świadczyło wiele pytań kierowanych do prezesa. Kolejne spotkanie w ramach programu odbędzie się w Opocznie oraz trzech łódzkich szkołach.

Źródło: www.psddrzewica.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content