Dnia 14.02 w Belwederze odbyła się konferencja pod tytułem “Nic nowego o nas bez nas” dotycząca skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce, podczas której Prezes ZG PSD Anna Śliwińska przedstawiła działalność PSD.

Konferencja dotyczyła poszukiwania sposobu na większy udział pacjentów w tworzeniu efektywnego systemu ochrony zdrowia w Polsce. W pierwszej części spotkania reprezentanci organizacji pacjentów przedstawiali doświadczenia i dobre praktyki swoich organizacji, ale także oczekiwania względem systemu i decydentów.
Głos zabrali reprezentanci czterech typów organizacji (różnych form prawnych): fundacji (Ewa Piskorska, Fundacja eF kropka), organizacji parasolowej (Krystyna Wechmann, Polska Unia Organizacji Pacjentów), grupy nieformalnej (Katarzyna Lisowska, Grupa Wsparcia Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne) i stowarzyszenia, gdzie wystąpiła Prezes ZG PSD Anna Śliwińska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent RP był obecny podczas tych wystąpień i podkreślił, że pacjenci są podmiotem (nie przedmiotem) służby zdrowia i że wymaga ona większego finansowania.

Więcej informacji i zdjęć pod linkiem:

http://www.prezydent.pl/kancelaria/nrr/aktualnosci/art,59,prezydent-pacjenci-podmiotem-sluzby-zdrowia.html

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content