Fundacja Diabeciaki  ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe dla Edukatorów Zdrowotnych w roku akademickim 2018 – 2019 na Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Dla osób chorujących na cukrzycę typu 1  mamy  pełne dofinansowanie do studiów, stypendium, opiekę psychologiczno-prawną,  darmowe bilety na komunikację miejską w Łodzi na czas studiów, staż zawodowy w placówkach oświatowych.

Od Kandydatów chorujących na cukrzyce typu 1 jest wymagane:

  • orzeczenie o niepełnosprawności bez względu na stopień
  • minimum licencjat lub ostatni rok studiów (kierunek nie jest istotny)
  • wiek do 40 roku życia
  • rejestracja w Urzędzie Pracy
  • zamieszkanie na terenie obszaru łódzkiego

Od pozostałych Kandydatów jest wymagane :

  • minimum licencjat lub ostatni rok studiów bez względu na kierunek

Istnieje możliwość uzyskania zgody Władz Uczelni na rozłożenie zapłaty na raty.

Kontakt:

Fundacja Diabeciaki
kom.: 693 056 654, 609 786 000


Print Friendly, PDF & Email
Skip to content