Chcemy bardziej wykorzystać potencjał pielęgniarek zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie leczenia stopy cukrzycowej – zapowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Polska jest jednym z liderów niechlubnych statystyk w zakresie amputacji stopy, koniecznej z powodu groźnego powikłania w przebiegu cukrzycy, czyli owrzodzenia i zniszczenia głębokich tkanek stopy, którym towarzyszy neuropatia lub niedokrwienie. Rocznie w Polsce ponad 7 tys. osób staje się osobami niepełnosprawnymi z powodu konieczności amputacji stopy.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski ocenił podczas debaty redakcji CowZdrowiu.pl. poświęconej zmianom w opiece nad pacjentami diabetologicznymi, że leczenie stopy cukrzycowej wymaga systemowych rozwiązań, a w poprawę opieki nad chorymi można zaangażować pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, z których część ma uprawnienia do leczenia ran przewlekłych. Taką deklarację powtórzył też w środę podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy.

– Mamy dwa programy leczenia ran przewlekłych, ale jest niewiele ośrodków i chorzy nie mają dostępności terytorialnej. Część pielęgniarek POZ ma uprawnienia do leczenia ran przewlekłych i chcemy to bardziej wykorzystać – powiedział wiceminister Miłkowski podczas debaty redakcji CowZdrowiu.pl.

W Polsce 3 mln osób choruje na cukrzycę.

Źródło: cowzdrowiu.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content