Łukasz Szumowski nadal będzie kierował resortem zdrowia

Prof. Łukasz Szumowski przejął stanowisko Ministra Zdrowia w styczniu 2018 roku po Konstantym Radziwille w ramach ówczesnej rekonstrukcji rządu.

Łukasz Szumowski urodził się w 1972 r. W 1997 r. ukończył studia medyczne. Rok później rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 r. – doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2011 r. kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od listopada 2016 r. pełnił w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję podsekretarza stanu. W 2016 r. otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy tytuł profesora.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content