Dnia 8 marca 2024 na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się zainicjowana przez Parlament Studencki akcja prozdrowotna, kierowana do wszystkich mieszkańców miasta. Celem akcji było prowadzenie badań  w celu wczesnego wykrywania chorób XXI wieku. Przyjęliśmy z przyjemnością zaproszenie do międzypokoleniowej współpracy w trosce o zdrowie Lubuszan.

Koło Miejskie w Zielonej Górze połączyło tego dnia siły  z wolontariuszami z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu. Nasza drużyna, zaopatrzona w glukometry, ciśnieniomierze i środki higieny, już od godziny 9.00 mierzyła chętnym zielonogórzanom poziom cukru i ciśnienie krwi. Do dyspozycji  badanych oddane zostały  porady dietetyczne dla osób z nadwagą, insulinoopornością czy cukrzycą i przykładowe plany żywieniowe. Dla badanych z wynikami odbiegającymi od zalecanych  przygotowane zostały glukometry i dzienniczki pomiaru cukru oraz ciśnienia.

Podczas eventu przedstawiony  został system ciągłego monitorowania glikemii. Studenci mogli zapoznać się od strony praktycznej z najnowszym narzędziem indywidualnego pomiaru cukru, a chętni adepci medycyny otrzymali sensory, by lepiej zrozumieć ich znaczenie w życiu codziennym pacjenta diabetologicznego. Studenci z dużym zainteresowaniem rozmawiali z wolontariuszami, zadawali pytania dotyczące doświadczeń związanych z chorobą i chętnie poddawali się badaniom.

Przebadanych zostało łącznie 132 osoby, wykonano 72 pomiary cukru i 60 pomiarów ciśnienia. Podczas wydarzenia otrzymaliśmy kolejne zaproszenie do udziału w prozdrowotnej akcji uczelnianej, planowanej podczas Dni Kultury Studenckiej Bachanalia na początku czerwca bieżącego roku. Zaproszenie zostało przyjęte. Doskonale wiemy, że warto się badać i wcześniej zapobiegać przykrym schorzeniom, niż mierzyć później z ich następstwami.

Izabela Franaszek-Szpak
Prezes Zarządu
Koło Miejskie w Zielonej Górze

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content