Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Złotoryi serdecznie zaprasza wszystkich diabetyków, ich rodziny oraz wszystkich fotografów amatorów do udziału w konkursie fotograficznym  “Pandemia i JA”.

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Złotoryi, konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Złotoryja.

Celem konkursu jest ukazanie rzeczywistości związanej z aktualnymi wydarzeniami związanymi z pandemią Covid-19, uchwycenie na fotografii interesujących nas wydarzeń z życia, otaczającego nas świata, ludzi, przyrody, a także elementów z wykorzystaniem służących profilaktyce zdrowia, aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniającej się rzeczywistości wokół nas, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ukazanie, jaki wpływ na nas wywarła pandemia, co się w nas zmieniło, jak zmieniła się forma spędzania czasu wolnego, nasza aktywność, nasze zainteresowania, praca zdalna lub nauczanie zdalne. Nasze postrzeganie przyrody, natury, miasta, w którym mieszkamy.

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Komisja konkursowa wybierze jedno zdjęcie. Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi mieć formę cyfrową: być w formacie obrazu JPG. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w roku 2020 i 2021, które nigdy wcześniej nie brały udziału w innych konkursach fotograficznych

Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać w terminie do dnia: 15 maja 2021 roku.

Czekamy na nadesłane przez Państwa zdjęcia wysłane pocztą elektroniczną na adres: psdzlotoryja@gmail.com

W temacie e-maila należy wpisać hasło: KONKURS.

W tym samym e-mailu należy podać dane osobowe uczestnika tj. imię i nazwisko, tytuł pracy, informacje gdzie i kiedy zostało zdjęcie zrobione, numer telefonu uczestnika, adres e-mail. Prace należy przesyłać indywidualnie. Uczestnictwo jednocześnie oznacza akceptację regulaminu i zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Do każdej przekazanej na konkurs fotografii w przypadku osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda w treści e-maila przez rodzica/prawnego opiekuna.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 czerwca 2021 roku.

Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, której skład zostanie ustalony przez Organizatora oraz podany do wiadomości publicznej. Komisja konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

REGULAMIN ZNAJDUJĘ SIĘ TUTAJ.

Dane organizatora:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  Oddział Rejonowy w Złotoryi
59-500 Złotoryja, plac Lotników Polskich 3a/1, tel. 534 301 199

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content