Podczas niedawnego, 77. Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA) w San Diego w Kalifornii ogłoszono wyniki dwóch badań ODYSSEY-DM fazy IIIb/IV z udziałem pacjentów z cukrzycą.

W badaniach tych preparat alirokumab dodany do leczenia maksymalnymi tolerowanymi dawkami statyn, istotnie obniżał poziom cholesterolu LDL, co stanowiło pierwszorzędowy punkt końcowy badania ODYSSEY DM-INSULIN, a także okazał się lepszy od standardowej terapii pod względem redukcji cholesterolu nie-HDL (pozostałych frakcji oprócz HDL), co stanowiło pierwszorzędowy punkt końcowy badania ODYSSEY DM-DYSLIPIDEMIA.

W obu badaniach wykazano także, że większość pacjentów osiągnęła docelowe wartości lipidów, stosując alirokumab w dawce 75 mg co dwa tygodnie, zaś ogólny profil bezpieczeństwa był porównywalny do profilu zaobserwowanego w programie ODYSSEY fazy III.

– Dyslipidemia mieszana występuje często u pacjentów z cukrzycą typu 2, podnosząc jeszcze bardziej  ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych i trudno poddaje się leczeniu. Wyniki badania ODYSSEY DM-DYSLIPIDEMIA pokazały, że w codziennej praktyce klinicznej alirokumab, stosowany jako dodany do maksymalnych tolerowanych dawek statyn, istotnie zmniejszał poziom cholesterolu nie-HDL i wykazał przewagę w stosunku do standardowego leczenia – tłumaczy dr Robert Henry, dyrektor ośrodka badań nad metabolizmem Center for Metabolic Research w VA San Diego Healthcare System.

Alirokumab działa poprzez hamowanie wiązania PCSK9 (proproteinowej konwertazy subtylizyny/keksyny typu 9) z receptorem LDL, podnosząc liczbę dostępnych receptorów LDL na powierzchni komórek wątroby, co skutkuje niższym stężeniem cholesterolu LDL we krwi. Lek podawany jest podskórnie co 2 lub co 4 tygodnie.

Źródło: materiały prasowe, www.medexpress.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content