W dniu dzisiejszym w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja decydentów, lekarzy, przedstawicieli pacjentów, firm farmaceutycznych i mediów pt. “Sytuacja polskiej diabetologii na tle europejskich standardów postępowania”.
Wykłady wygłosili prof. Krzysztof Strojek na temat cukrzycy w Polsce, prof. Malgorzata Mysliwiec na temat diabetologii dziecięcej, prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz o cukrzycy typu 1 u dorosłych i prof. Leszek Czupryniak o leczeniu cukrzycy typu 2 w Polsce.
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło zmiany w systemie refundacji, jakie miały miejsce w ostatnich latach na korzyść pacjentów diabetologicznych, w tym refundację nowoczesnych insulin, flozyn i inkretyn (dostęp do których został od września br. rozszerzony) oraz systemów do ciągłego monitorowania glikemii. Już wkrótce czeka nas zasadnicze rozszerzenie dostępu właśnie do nowoczesnych systemów monitorowania glikemii! W najbliższych dniach zostanie opublikowane finalne rozporządzenie w tej sprawie, którego projekt omawialiśmy w lipcu.
Prezes ZG PSD Anna Śliwińska podziękowała za wszystkie pozytywne zmiany i pracę decydentów na rzecz poprawy opieki diabetologicznej w Polsce. Jednocześnie podkreśliła, że w żadnym momencie nie można spocząć na laurach, a postęp w medycynie i technologii powoduje, że zawsze będziemy czekać na nowe refundacje i rozszerzanie tych już istniejących.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content