Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Aktualności
  6. /
  7. Koalicja “Serce dla Cukrzycy”:...

Koalicja “Serce dla Cukrzycy” rozpoczęła działania mające na celu poprawę opieki nad pacjentami z cukrzycą i powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Prognozy zakładają, że do roku 2030 umieralność z powodu cukrzycy zwiększy się nawet o 100 proc. Najczęstszymi powikłaniami tej choroby są problemy sercowo-naczyniowe.

– Pacjenci z takimi powikłaniami stanowią około 80% wszystkich chorych z cukrzycą. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest zbyt mała wiedza pacjentów na temat cukrzycy i jej powikłań oraz brak dostępu do kompleksowej, koordynowanej opieki nad pacjentami diabetologicznymi. Dlatego wspólnie z organizacjami pacjentów kardiologicznych i diabetologicznych Polska Unia Organizacji Pacjentów powołała Koalicję “Serce dla Cukrzycy” – informują założyciele Koalicji.

Powołana została również Grupa Sterująca mającą na celu wspólne wypracowanie rekomendacji w zakresie właściwej opieki zapobiegającej i łagodzącej powikłania sercowo-naczyniowe cukrzycy. Zalecenia w tym zakresie zaprezentowane będą jeszcze przed wakacjami na łamach raportu “Rekomendacje w zakresie skutecznego zapobiegania i leczenia powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy”.

– Obszar związany z profilaktyką i leczeniem cukrzycy oraz jej powikłań wymaga podjęcia wielu działań systemowych, w tym uwzględnienia perspektywy pacjenta. Koalicja, jako merytoryczny partner administracji, chce stanowić ciało doradcze w tym zakresie – mówi Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów.

Nadrzędnym celem działań Koalicji Serce dla Cukrzycy jest poprawa jakości i długości życia pacjentów diabetologicznych z powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Obecnie trwa badanie ankietowe kierowane do osób chorujących na cukrzycę i ich opiekunów oraz konsultantów i ekspertów w zakresie leczenia cukrzycy oraz ochrony zdrowia. Ankieta pozwoli poznać potrzeby i oczekiwania co do standardu leczenia cukrzycy i jej powikłań. Wnioski posłużą do opracowania rekomendacji zmian w organizacji opieki nad chorymi na cukrzycę w Polsce.

Ankieta pacjentów jest dostępna na stronie:
https://www.webankieta.pl/ankieta/423148/serce-dla-cukrzycy.html

Koalicję współtworzą przedstawiciele środowiska pacjentów: Polskiej Unii Organizacji Pacjentów; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków; Fundacja Urszuli Jaworskiej; Instytut Człowieka Świadomego; Fundacja Diabeciaki; Fundacja Wygrajmy Zdrowie. Z ko współpracy z organizacjami pacjentów kardiologicznych m.in. Stowarzyszeniem Osób z Hiperlipidemią Rodzinną i Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niewydolnością Serca.

W czerwcu odbędzie się debata pacjentów i ekspertów dotycząca dalszych działań systemowych i interwencyjnych w celu poprawy sytuacji w obszarze cukrzycy i jej powikłań. Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie: www.obywateledlazdrowia.pl.

Źródło: MAK/Rynek Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content