W dniu 10 września 2020 r. o godz. 18.00, miało miejsce szkolenie dla nauczycieli w ramach trzeciej edycji projektu „KiDS and Diabetes in Schools” w Polsce. Z powodu pandemii spotkanie miało formę webinaru. Szkolenie zostało zorganizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Gdańsku oraz Koła Miejskiego w Gdyni. Poprowadził je Pan Jerzy Magiera – twórca portalu www.mojacukrzyca.org i pacjent z cukrzycą.

Spotkanie trwało 80 minut i było transmitowane na żywo w dwóch kanałach social mediowych: You Tube oraz Facebook. Łącznie w webinarze uczestniczyło 431 osób (w tym 137 na FB i 294 na YT).

Podczas spotkania wykłady przeprowadziły:

  • dr n. med. Beata Sztangierska – diabetolog dziecięcy i endokrynolog z Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
  • mgr Ewa Dygaszewicz – dietetyk, edukator diabetologiczny z Poradni diabetologicznej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej “Śródmieście” w Gdyni, która jest Prezesem Oddziału Wojewódzkiego PSD w Gdańsku oraz Koła Miejskiego w Gdyni.

Lekarz diabetolog przedstawił słuchaczom podstawowe informacje na temat cukrzycy, jej epidemiologii, patogenezy, diagnostyki i leczenia. Edukatorka diabetologiczna przybliżyła nauczycielom praktyczne aspekty życia z cukrzycą oraz postępowania z małym diabetykiem w środowisku szkolnym.

Zainteresowanie tematyką cukrzycy było znaczące, o czym świadczą liczne pytania zadawane podczas webinaru w formie czatu.

Na ww. pytania prelegenci odpowiedzieli na zakończenie spotkania, w panelu dyskusyjnym. Ponadto mgr Ewa Dygaszewicz poinformowała uczestników o dostępnych materiałach edukacyjnych KiDS, z których nauczyciele mogą skorzystać podczas prowadzenia lekcji na temat cukrzycy w swoich klasach. Poza prezentacją i komiksami, na potrzeby edukacji szkolnej, powstał 15 min. film, który nauczyciele mogą wykorzystać jako materiał dydaktyczny.

Słuchacze podkreślali w komentarzach przydatność szkolenia, docenili cenne wskazówki praktyczne dotyczące postępowania z dzieckiem w przypadku hipoglikemii i hiperglikemii. Ponadto duże zainteresowanie wywołał temat podania glukagonu oraz postępowania z dzieckiem przed, w trakcie i po aktywności fizycznej. Nauczyciele podkreślali, że tego typu szkolenia są konieczne, aby poprawiać funkcjonowanie dzieci z cukrzycą w szkole i niwelować obawy kadry pedagogicznej w stosunku do małych diabetyków wynikający z braku podstawowej wiedzy w tym obszarze. Ponadto szeroka edukacja dzieci na temat choroby, jaką jest cukrzyca typu 1. zmniejsza przejawy dyskryminacji małych diabetyków w ich środowisku szkolnym. Jest to o tyle ważne, że w Polsce obserwuje się stały wzrost zachorowań na cukrzycę wśród dzieci.

Wszyscy uczestnicy webinaru, otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu, zaś szkoły, które przeprowadzą lekcje w szkołach- certyfikat dla placówki edukacyjnej.

Po webinarze, na ręce Prezes Stowarzyszenia Diabetyków w Gdańsku oraz Koła Miejskiego w Gdyni, spłynęły liczne podziękowania od nauczycieli oraz prośby o przekazanie materiałów edukacyjnych.

Webinar pozostaje dostępny w kanałach YT i FB i możliwe jest jego oglądanie przez osoby, które nie mogły uczestniczyć w szkoleniu na żywo.

Poniżej link do nagrania szkolenia:

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content