Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Krośnie zorganizował w dniu 6 marca br. miłą uroczystość z okazji jubileuszu 80 urodzin Wiceprezes Zarządu Koła PSD Pani Stefanii Zborowskiej. Wśród zaproszonych gości byli: Kierownictwo Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UM Krosno p. Julita Jaśkiewicz i p. Andrzej Lula, wicedyrektor MOPR Krosno p. Danuta Such. Zarząd Oddziału Rejonowego PSD w Sanoku reprezentowała pani prezes Kazimiera Rybczak. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Krośnieńskiego Kręgu Seniorów ZHP na czele z druhem komendantem harcmistrzem Janem Omachlem, gdyż jubilatka była przez długie lata aktywną działaczką Związku Harcerstwa Polskiego.

Było wiele bardzo serdecznych życzeń dla Jubilatki, „Sto lat”, kwiaty i urodzinowy tort, a także podziękowania ze strony Zarządu Koła za wieloletnią aktywną działalność p. Stefanii na rzecz ludzi chorych na cukrzycę. Wzruszona Jubilatka podzieliła się z zebranymi swoimi wspomnieniami z okresu trudnego dzieciństwa w czasie i po drugiej wojnie światowej, nauki w Liceum Pedagogicznym, pracy nauczycielskiej, działalności wychowawczej wśród harcerzy oraz społecznikowskiej, jako wieloletnia radna miasta. Nie mogło się też obejść bez harcerskich piosenek, które intonowali harcerze seniorzy. Całe spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

 

Edward Pleban

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content