30 września w szczególnie ważnym dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków roku z powodu 40-lecia powstania Stowarzyszenia, jak również 100 rocznicy odkrycia insuliny odbyła się skromna uroczystość obchodów 10-lecia powstania Gminno–Miejskiego Koła PSD w Błaszkach.

Wśród gości znaleźli się między innymi :

  • Jan Kruszyński – członek Zarządu Głównego PSD
  • Piotr Świderski – Burmistrz Gminy Błaszki
  • Anna Pietrucha – lekarz rodzinny przychodni
  • Dorota Zakrzewska – Kierownik Działu do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • Halina Zaremba – przewodnicząca Koła E R i I
  • Tomasz Sobczyk – dyrektor Centrum Kultury w Błaszkach
  • Czesława Ziarniak – prezes zaprzyjaźnionego koła PSD z Wróblewa
  • Teresa Harendarz – pielęgniarka przychodni rejonowej

Jubileusz to okazja do podsumowania krótkiej, ale owocnej działalności koła, na którą składały się: spotkania edukacyjne, wyjazdy na wczasy rehabilitacyjne, imprezy kulturalne, integracyjne, rekreacyjno – sportowe czy wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Nasi diabetycy uczestniczyli w uroczystościach na stałe zapisanych  w kalendarzu Koła takich jak: Dzień Diabetyka, Dzień Kobiet, spotkania wigilijne czy wielkanocne, powitanie i pożegnanie lata itp., uczestniczyli  w obchodach Narodowego Święta Niepodległości i Święto Konstytucji.

Zmaganie się z cukrzycą jest częścią życia diabetyków, dlatego wszystkie działania edukacyjne służyły walce o lepsze jutro, promując zdrowy tryb życia, angażując się aktywnie w działalność społeczną.

Prezes jako pierwsza zabrała głos przedstawiając krótką historię błaszkowskiego Stowarzyszenia. Wspomniała wszystkich tych, którzy odeszli od nas na zawsze, prosząc o uczczenie zmarłych minutą ciszy. Z kolei zaproszeni goście w swoich wystąpieniach przekazali serdeczne gratulacje, podziękowania za działalność na rzecz chorych i życzenia pomyślności w dalszym radzeniu sobie z cukrzycą.

Uroczystość była okazją do uhonorowania osób, które nieustannie  i bezinteresownie wspierały chorych, ale także miały duże zasługi w rozwoju Stowarzyszenia na terenie gminy. W asyście Członka Zarządu Głównego PSD Jana Kruszyńskiego zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia.

Medale okolicznościowe – 40-lecia PSD: Piotr Świderski, Anna Pietrucha, Tomasz Sobczyk, Teresa Cajdler, Bożena  Łatkowska,  Zdzisława Stoicka, Krystyna Kicińska, Urszula Dopieralska

Dyplomy Uznania przyznane przez Zarząd Główmy PSD: B.Nowicka, T. Wojtysiak, A. Plichta, S. Szczupak, M. Adamkiewicz, J. Bretes, H. Nowacka, M. Krążyńska, K. Tokarek, B. Pacyna, M. Dypa, A. Ludwiczak, S. Bilski.

Złote i Srebrne Odznaki dla PSD: Z. Głomb – złotą, E. Materlińska, A. Bakalarz, K. Zybała, J. Łatkowski – srebrną.

Listy gratulacyjne Starosty sieradzkiego odebrali: U. Dopieralska, D. Dobrowolska, G. Pawlak, Z. Głomb, J. Meler, K. Kicińska, T. Cajdler, Z. Stoicka, K. Zybała.

Odznakę „Razem w walce z cukrzycą” przyznano T. Harendarz.  Nowym członkom koła wręczono legitymację, symboliczne opaski oraz książki.

Jubileusz zakończył się uroczystym obiadem, konsumpcją pysznego tortu i tańcami w rytm dźwięków muzyki. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy byli zadowoleni, pełni radości  i wiary w drugiego człowieka. Z całego serca dziękujemy sponsorom za wsparcie naszej uroczystości i okazaną nam życzliwość. Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy zrealizować nasze cele i zamierzenia.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content