Specjalnymi gośćmi  wydarzenia  byli: honorowy patron Medycznej Racji Stanu  Ks. Kardynał Kazimierz Nycz  oraz  Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp. Salvatore Pennacchio, który zaprezentował najważniejsze tezy przesłania Papieża na Światowy Dzień Chorego.

Wybrzmiał tu nakaz troski  o pacjentów wymagających natychmiastowej interwencji,  jak też cierpiących na choroby przewlekłe,   o żyjących z  diagnozą choroby populacyjnie powszechnej, ale i dla zmagających się z chorobami ultrarzadkimi.

Współgospodarzami spotkania, w którym uczestniczył wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, wysokiej rangi przedstawiciele: NFZ, AOTMiT, Sejmowej Komisji Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta i Praw Obywatelskich  oraz znakomici, było kilkanaście organizacji pacjenckich.

Ich liderzy zwracali uwagę na  fakt, że nie tylko od święta, ale także w niełatwej pacjenckiej codzienności toczy się partnerski dialog z Ministerstwem Zdrowia,  dzięki czemu zapadają ważne decyzje refundacyjne –  choćby  w przypadku trzech największych zabójców: raka płuca, piersi czy jelita grubego, a także  przełamano wieloletni impas w dostępie do nowoczesnych terapii cukrzycy i  chorobach rzadkich.

Wysoko oceniając formułę stałych kontaktów z decydentami  i wymierne ich efekty, liderzy ruchu pacjenckiego wnioskowali o dalsze poszerzanie  dostępu  do nowoczesnych metod diagnostyki  i terapii, szczególnie w  tych przypadkach, gdy pozwala to  ratować i przedłużać ludzkie życia.  Wskazywali na potrzebę dostępu  do możliwie najpełniejszego wachlarza  terapeutycznego  w raku płuca czy piersi, ale również do tych nielicznych,  istniejących już terapii, takich genetycznie uwarunkowanych chorób jak: mukopolisacharydozy, mukowiscydoza, choroba Battena czy Duchenne’a, gdzie nie ma alternatywy terapeutycznej ani możliwości profilaktyki.

O tę grupę chorych upomniał się również przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich mec. Piotr Mierzejewski popierający wymóg solidaryzmu z najbardziej pokrzywdzonymi przez los.

Uczestnicy  debaty akcentowali też potrzebę  uważności  wobec zagrożeń WZWC, które możemy, już także w Polsce, leczyć zgodnie z europejskimi standardami,  apelując jednocześnie o systematyczne   rozpoznawanie  skali nosicielstwa wirusa.

Za jedno z najpilniejszych zadań uznano przeciwdziałanie otyłości i jej zdrowotnym konsekwencjom, a także dostęp do skutecznych metod jej leczenia.

Pacjenci  i lekarze mocnym głosem  podkreślali potrzebę  systematycznych działań  edukacyjnych  inicjowanych przez Państwo. Godzina dla Zdrowia wprowadzona od najwcześniejszych lat w programie nauczania  – zdaniem wszystkich uczestników debaty –  mogłaby by znacząco wydłużyć czas przeżywany przez Polaków w pełnym zdrowiu.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content