Interpelacja nr 18382 w sprawie potrzeb pacjentów chorych na cukrzycę typu 2

Szanowny Panie Ministrze,

Według danych prezentowanych podczas ostatniego Zjazdu Naukowego Europejskiego Towarzystwa
Badań nad Cukrzycą, chorzy z cukrzycą, u których doszło już do powikłań sercowo-naczyniowych żyją
aż o 12 lat krócej. Te alarmujące statystyki zwracają uwagę, że w kwestii leczenia cukrzycy nie tylko ważne jest, by obniżać poziom glukozy we krwi, ale przede wszystkim skutecznie walczyć z
powikłaniami sercowo-naczyniowymi cukrzycy, którymi są m.in. zawał serca i udar mózgu.

Stąd też potrzebne są zarówno stałe i szeroko zakrojone działania edukacyjne w obszarze profilaktyki,
jak i zapobieganie konsekwencjom cukrzycy, jak również dostęp do nowoczesnych terapii, które mogą
uchronić pacjentów przed groźnymi powikłaniami i zmniejszyć ryzyko przedwczesnych zgonów.
Najnowsze metody terapeutyczne pozwalają bowiem zarówno na dobrą kontrolę poziomu cukru, jak
również na zastosowanie do tego celu leków dodatkowo zmniejszających wspomniane ryzyko sercowonaczyniowe. W obliczu ww. zagrożeń jakie niesie ze sobą cukrzyca konieczne jest także skuteczniejsze leczenie nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych oraz przeciwdziałanie epidemii otyłości.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, aż 80% chorych z cukrzycą to osoby z tzw. cukrzycą typu 2.
Ten rodzaj cukrzycy w większości dotyka osoby starsze i otyłe, ale w ostatnim czasie widoczny jest
wzrost zachorowalności u coraz młodszych osób.

W związku z tak szeroką skalą problemu, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o pochylenie
się nad ww. wyzwaniami i udzielenie odpowiedzi na następujące kwestie:

1. Biorąc pod uwagę, że cukrzycy typu 2 można zapobiec, niezwykle ważna jest profilaktyka, a z
drugiej strony badania przesiewowe ukierunkowane na wykrycie stanu przedcukrzycowego lub
cukrzycy. Jakie kroki podejmuje Ministerstwo Zdrowia, aby upowszechnić tego typu badania?

2. Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa możliwość przeznaczenia pewnych środków z zadeklarowanej
kwoty wzrostu środków finansowych na ochronę zdrowia na rzecz zabezpieczenia potrzeb polskich
diabetyków, których liczba sięga już w skali kraju niemal 3 mln? Pacjenci skarżą się nie tylko na
brak refundacji nowoczesnych terapii, w tym tych redukujących ryzyko sercowo-naczyniowe, ale
także brak sprzętu tak podstawowego, jak jednorazowe igły.

Z wyrazami szacunku,

Krystyna Wróblewska
Poseł na Sejm RP

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content