Innowacyjne podejście do zrozumienia i zatrzymania cukrzycy typu 1 INNODIA to najszersze wyzwanie naukowe, którego celem jest poznanie przyczyn rozwoju cukrzycy typu 1, odkrycie sposobów utrzymania własnej produkcji insuliny oraz nowych metod leczenia tej choroby. Zapraszamy do wzięcia udziału w prestiżowych międzynarodowych badaniach o bezcennym znaczeniu dla osób z cukrzycą typu 1 – INNODIA i INNODIA HARVEST.

Projekt ten jest skierowany do:

  • osób, u których zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia tej choroby,
  • krewnych osób z cukrzycą typu 1 (matka, ojciec, rodzeństwo, przyrodnie rodzeństwo i dzieci),
  • i wkrótce ponownie do osób, u których niedawno zdiagnozowano cukrzycę typu 1.

Celem badania jest poznanie pełnego obrazu cukrzycy typu 1 i zgodnie z szeroką wiedzą “zatrzymanie” jej postępu na każdym etapie. Tylko przy współudziale osób o zwiększonym ryzyku rozwoju cukrzycy typu 1 oraz monitorowaniu rozwoju choroby cel ten może być realizowany. Wczesne wykrycie cukrzycy typu 1, jeszcze w fazie bezobjawowej (“cichej”), pozwala na uniknięcie ostrego jej powikłania, jakim jest zagrażająca życiu cukrzycowa kwasica ketonowa.

Podkreślić trzeba, że katowicka Klinika Diabetologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest jedynym w tej części Europy ośrodkiem klinicznym pracującym w zespole 30 najlepszych uniwersytetów na świecie.

Szczegółowe informacje dotyczące badania, w którym mogą wziąć udział osoby od 1 do 45 roku życia, można uzyskać:

INNODIA otrzymuje finansowanie ze wspólnego przedsięwzięcia Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI) i jest wspierana przez Unię Europejską w programie badań i innowacji Horyzont 2000, Europejską Federację Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA) oraz fundacje skupiające samych pacjentów, takie jak JDRF czy HELMSLEY.

Od początku głównym założeniem INNODII (www.innodia.eu/pl) było podjęcie niekomercyjnych klinicznych badań interwencyjnych i utorowanie drogi w kierunku nowatorskich metod leczenia w celu zapobiegania i leczenia cukrzycy typu 1. Obecnie INNODIA i INNODIA HARVEST (Translacyjne podejścia do terapii modyfikującej przebieg cukrzycy typu 1 – ZBIÓR owoców INNODIA) oferuje 4 różne, niekomercyjne badania kliniczne dla osób, u których w ciągu ostatnich 6 tygodni zdiagnozowano cukrzycę typu 1. W Polsce jesteśmy w trakcie otwarcia dwóch z nich: MELD-ATG oraz Ver-A-T1D (www.eu/pl/trials/).

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content