Inkontynencja (NTM) uważana jest przez WHO za jeden z ważniejszych problemów zdrowotnych XXI wieku i ma status choroby społecznej. W 2008 roku szacowana liczba osób z NTM na świecie  wynosiła 346 mln, a w 2013 – 383 mln. Szacuje się, że w Polsce problem NTM może dotyczyć ok. 2.5 mln osób. W opublikowanym w 2018 roku „Raporcie Polska rodzina z cukrzycą”, w pytaniu o występowanie chorób współistniejących towarzyszących cukrzycy, 5% respondentów chorujących na cukrzycę typu 1 (N=310) wskazało na nietrzymanie moczu. Co ważne, nie było ono wymienione na liście jako „do wyboru”, pacjenci sami wpisali je w miejsce „inne”. W odpowiedzi na ten niepokojący sygnał ze strony osb chorych na cukrzycę Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej poszło o krok dalej I przeprowadziło badanie ankietowe wśród 400 osób z cukrzycą typ 1 (N=150) i typ 2 (N=250) z 3 województw (wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego).

Celem badania było poznanie częstotliwości występowania nietrzymania moczu u osób z cukrzycą wraz z oceną ich poziomu wiedzy na temat NTM, a także wpływu tego schorzenia na jakość życia pacjentów.

Badaną grupę tworzyło 65% kobiet i 35% mężczyzn. Średni wiek badanych wynosił 55,9 ± 10,2, średni czas trwania choroby to 7,0 ± 3,0. Badani wypełniali ankiety samodzielnie lub przy wsparciu edukatora do spraw diabetologii. Kwestionariusz ankiety zawierał 15 pytań w tym: 3 pytania dotyczyły metryczki, 4 pytania na temat cukrzycy oraz 8 pytań dotyczących NTM.

Wśród wielu danych znaczące są wyniki, które wskazują, iż u 82% osób z cukrzycą typu 2 (N=250) i 26% osób z cukrzycą typu 1 (N=150) występuje nietrzymanie moczu. Natomiast pozostała grupa respondentów wskazując w ankiecie określone czynniki ryzyka występowania NTM potwierdziła, iż wszyscy są w grupie ryzyka. Wykazano korelację między otyłością a występowaniem nietrzymania moczu wśród osób z cukrzycą typu 1. Nikt z badanych nie wiedział co to jest inkontynencja i nikt nie znał metod leczenia NTM. Produkty absorpcyjne, które mają zastosowanie w nietrzymaniu moczu, nie są znane dla 78% badanych. Z badanej grupy osób z cukrzycą, u których występuje nietrzymanie moczu (N= 244) wynika, iż ta dolegliwość wpływa w istotny sposób na ich jakość życia  wskazując najczęściej na ograniczenia w podejmowaniu aktywności fizycznej.

Badanie wykazuje istotną częstotliwość występowania nietrzymania moczu u osób z cukrzycą. Badani nie posiadają wiedzy na temat nietrzymania moczu, metod leczenia i postępowania.  Nietrzymanie moczu wpływa w istotny sposób na jakość życia osób z cukrzycą. Wyniki wskazują, iż należy podjąć się tematu NTM wśród osób z cukrzycą i zbadać poziom wiedzy na temat  nietrzymania moczu wśród personelu medycznego, który opiekuję się osobami z cukrzycą i ich bliskimi.

dr n. o zdr. Beata Stepanow

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content