W odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące decyzji Ministerstwa Zdrowia o usunięciu z dniem 1 lipca 2019 r. Diaprelu MR 60 mg z listy leków refundowanych, producent leku opublikował oświadczenie zawierające najistotniejsze informacje w tej sprawie.

Link do oświadczenia:
https://servier.pl/content/oswiadczenie

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content