Profilaktyka i edukacja diabetologiczna – te kwestie były tematem drugiego spotkania tematycznego Forum Ekspertów ds. Cukrzycy, które odbyło się 6 lipca 2021 r.

Poza Prezesem ZG PSD, Anną Śliwińską w spotkaniu udział wzięli eksperci kliniczni: prof. Maciej Małecki, Past-Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, prof. Leszek Czupryniak Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, a także Marzanna Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Alicja Szewczyk, konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. Gościem specjalnym była prof. Anca Stoian, reprezentująca rumuńskie Ministerstwo Zdrowia.

Celem dyskusji była debata nad obecnymi wyzwaniami w obszarze profilaktyki i edukacji oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących działań, które mogłyby pomóc w powstrzymaniu rozwoju epidemii cukrzycy w Polsce.

EDUKACJA WAŻNA JAK LEKI

„Nowoczesna terapia cukrzycy wykracza poza tradycyjne rozumienie leczenia chorób przewlekłych. Aby leczenie było efektywne, potrzebna jest także właściwa edukacja i profilaktyka.” – wskazała w wystąpieniu otwierającym Alicja Szewczyk, konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. U pacjenta pozbawionego właściwej wiedzy, nawet jeśli będzie dysponował najnowocześniejszymi i najskuteczniejszymi lekami, może dojść do poważnych powikłań – dodała z kolei Prezes Anna Śliwińska.

Jak wynika z analizy obecnego stanu edukacji diabetologicznej – dysponujemy w naszym kraju solidnymi fundamentami, aby zapewnić pacjentom właściwą edukację. Od 2011 r. istnieje stanowisko edukatora ds. diabetologii, a od 2019 r. świadczenie diabetologiczna porada pielęgniarska. Problemem jednak pozostaje – jak podkreślała Alicja Szewczyk – niewystarczający poziom kontraktowania tego typu świadczeń.

KONIECZNE LEPSZE DOTARCIE DO PACJENTA

Przestrzeganie zaleceń przez pacjentów jest nadal zdecydowanie niewystarczające. Jednocześnie – dzięki edukacji na temat zaleceń – sytuacja w tym zakresie zaczyna się poprawiać – komentował prof. Leszek Czupryniak. Eksperci jednoznacznie podkreślali, że aby trend ten mógł się rozwijać, niezwykle ważna jest poprawa dotarcia do pacjenta. Jednak ze względu na to, że niewielka liczba pacjentów na tyle interesuje się swoją chorobą, że aktywnie szuka dodatkowych informacji i wiedzy, edukacja powinna być integralnym elementem opieki zdrowotnej.

W tym zakresie należy dążyć do poprawy profilaktyki w ramach POZ, obecnie mocno limitowanej głównie ze względu na sposób finansowania wizyty. Tu – zdaniem dr hab. Agnieszki Mastalerz-Migas – rozwiązaniem mogłaby być m.in. zmiana modelu finansowania.

Jak podkreślali zaproszeni goście, jednocześnie powinno się jednak dążyć także nad rozszerzaniem dostępu do nowoczesnych opcji terapeutycznych i wyrobów medycznych. Tak aby zdobytą wiedzę pacjent mógł wykorzystać „w praktyce”.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content