1. Koronawirus SARS-Cov2 jest porównywalny z grypą sezonową – MIT

Choroba wywoływana przez SARS-Cov2 (COVID-19) cechuje się większą śmiertelnością w porównaniu do wirusa grypy. Niestety w wyniku pandemii COVID-19 śmierć poniosą setki tysięcy osób na całym świecie.

2. Zachowaniu dystansu społecznego (1-2 metry) nie dotyczy młodych i zdrowych osób – MIT

Według statystyk młodzi i zdrowi ludzie umierają rzadziej w wyniku COVID-19. Problemem jest jednak fakt, że młodzi ludzie mogą być bezobjawowymi nosicielami SARS-Cov2 i mogą  w ten sposób zarażać osoby starsze lub schorowane (rodzice, dziadkowe itd.). Dlatego też należy pamiętać, że poprzez własne odpowiedzialne postępowanie chronimy innych.

3. Na COVID-19 mogą zachorować wszyscy bez względu na rasę i kraj pochodzenia – FAKT

Koronawirus SARS-Cov2 może zainfekować każdego. Oczywiście częstość zachorowań może się różnić pomiędzy płcią i krajami. Wiadomo, że kobiety chorują częściej od mężczyzn. Nie można również pominąć aspektów genetycznych. Zmienność ekspresji genów takich jak genu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może być przyczyną tak dużego odsetka zachorowań w krajach basenu Morza Śródziemnego. Ponadto polimorfizm w obrębie genu ACE2 również może odgrywać istotną rolę w przebiegu zakażenia SARS-Cov2.

4. Większość ludzi, którzy zachorują na COVID-19 będzie miało łagodny przebieg tej choroby – FAKT

Szacuje się, że około 80% osób z COVID-19 przejdzie tę chorobę w sposób łagodny.

5. Problem pandemii COVID-19 zniknie wraz z wynalezieniem szczepionki – MIT

Jeden z wiodących ekspertów w zakresie szczepień ochronnych Dr Anthony Fauci ocenia, że szczepionka nie będzie dostępna do powszechnego użytku komercyjnego w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy. W związku z tym szczepionka nie pomoże ograniczyć obecnego zagrożenia dla zdrowia, choć może oszczędzić następnego wzrostu zachorowań w 2021 roku.

6. Ludzie nie muszą być badani, chyba że są bardzo chorzy – MIT

Po pierwsze, testy pomagają ludziom chronić innych wokół nich. Osoby z COVID-19 muszą poddać się kwarantannie, aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się choroby na członków rodziny i przyjaciół. I jedynym sposobem, aby ludzie byli pewni, że nie mają COVID-19, są agresywne i dokładne testy, gdy tylko odczują ból gardła, katar i gorączkę. Po drugie, testy mogą pomóc zapobiec katastrofie krajowej. Niektóre narody, które agresywnie testowały, zdołały spowolnić wzrost liczby nowych przypadków. Inni, jak Włochy, spóźnili się i szybko zobaczyli szpitale przytłoczone pacjentami. Wreszcie, przyspieszone testy pomagają szpitalom i urzędnikom zdrowia wyprzedzić problem. Podczas gdy statystyki dotyczące hospitalizacji i liczby zgonów są retrospektywne (mówią nam, jak problem wyglądał dwa lub trzy tygodnie temu), wyniki badań COVID-19 mogą pomóc osobom udzielającym pomocy medycznej zrozumieć zasięg i wagę problemu w czasie rzeczywistym. Nie znając dokładnego odsetka zarażonych osób, które będą wymagały leczenia szpitalnego, szpitale nie mogą zaplanować obsady personelu ani przygotować się na zaspokojenie potrzeb tych chorych.

7. Możesz pomóc powstrzymać COVID-19, znając objawy – FAKT

Wiedza społeczeństwa dotycząca symptomów i objawów COVID-19 pomaga chronić siebie nawzajem. Objawy to: • gorączka• kaszel• duszność

Skonsultuj się z lekarzem, jeśli ty:

  • Posiadasz wymienione objawy objawy i/lub byłeś w bliskim kontakcie z osobą, o której wiadomo, że ma COVID-19 lub jeśli mieszkasz lub byłeś ostatnio na obszarze gdzie rozprzestrzenia się COVID-19.

8. Proste i zwyczajne zachowania mogą pomóc w walce z COVID-19 – FAKT

Często myj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po wydmuchaniu nosa, kasłaniu lub kichanie; wizytą w łazience; przed jedzeniem lub podczas przygotowywania jedzenia.

  • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust niemytymi rękami.
  • Zostań w domu, gdy jesteś chory.
  • Zakryj buzię podczas kaszlu lub kichania za pomocą chusteczkę, a następnie wrzuć chusteczkę śmieci.

9. Nie mając objawów COVID-19 nie stanowię zagrożenia dla innych – MIT

Pierwsze objawy zakażenia SARS-Cov2 występują średnio po 2 tygodniach. Osoby, u których nie wystąpiły jeszcze objawy mogą z powodzeniem zarażać innych. Wykazano, że jedna chora osoba może zarazić średnio 4 osoby.

10. Jak rzucę palenie to zmniejszę ryzyko zakażenia COVID-19 – FAKT

Palenie papierosów wiąże się z bardzo częstym dotykaniem twarzy dłonią, dlatego też rzucenie palenia zmniejsza ryzyko COVID-19. Ponadto wiadomo, że substancje zawarte w papierosach uszkadzają tkankę płucną i czynią ją bardziej podatną na wszystkie zakażenia, w tym SARS-Cov2.

11. Kiedy naukowcy mówią „nie wiemy …”, oznacza to, że sytuacja wygląda gorzej, niż nam się wydawało – MIT

Biorąc pod uwagę fakt, że koronawirus SARS-Cov2 jest nowym przedstawicielem koronawirusów wiedza na jego temat cały czas przyrasta. Dlatego też nie można oczekiwać jednoznacznych odpowiedzi na pewne pytania dotyczące chociażby końca pandemii COVI-19. Byłoby to wróżenie w fusów.

12. Stosowanie suplementów diety, takich jak witamina D, witamina C itd. ochroni mnie przed COVID-19 – MIT

Polepszenie czynności układu odpornościowego jest procesem długotrwałym na który składają się: prawidłowa dieta, aktywność fizyczna, prawidłowe relacje psychospołeczne  i wiele wiele innych. Ponadto nie ma badań, które potwierdzałyby korzyści z suplementacji wymienionych związków na ryzyko wystąpienia COVID-19.

13. Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny odstawić leki będące inhibitorami ACE lub ARB ponieważ stosowanie tych leków zwiększa ryzyko zachorowania – MIT

Nie ma danych, które w sposób jednoznaczny pokazywałyby taką zależność. Ponadto wyniki niektórych badań wskazują, że leki te mogą działać w sposób ochrony przed zakażeniem SARS-Cov2. Oficjalne stanowisko Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego nie zaleca zamiany leków przeciwnadciśnieniowych. Warto wspomnieć, że zamiana leków jednej grupy (np. ACE inhibitorów lub sartanów), które chory stosuje od wielu lat na inne leki może powodować więcej szkody niż pożytku (może dojść np. do rozregulowania ciśnienia tętniczego, które było dotychczas dobrze wyrównane).

14. Chorzy z cukrzycą są bardziej narażeni na zakażenie SARS-Cov2 – MIT

Jedynie niewyrównana cukrzyca (na wyrównanie cukrzycy składają się takie aspekty jak: wyrównane ciśnienie tętnicze, wyrównana glikemia, wyrównane parametry lipidowe) zwiększają ryzyko zakażenia SARS-Cov2 (ale również innych zakażeń). Chorzy z dobrze wyrównaną cukrzycą mają ryzyko zakażenia SARS-Cov2 porównywalne z populacją osób bez cukrzycy.

15. Po dezynfekcji rąk są one „czyste” i mogę wykonać pomiar glikemii przy pomocy glukometru – MIT

Owszem – ręce są czyste, natomiast dezynfekcja palca spirytusem lub płynem do dezynfekcji przed pomiarem glikemii jest niewskazana dlatego że alkohol lub płyny dezynfekcyjne utwardzają skórę oraz mogą spowodować fałszywy odczyt pomiaru (mogą go zawyżać). Praktykuje się przed przystąpieniem do badania umyć ręce wodą z mydłem i wysuszyć.

 

Stanisław Surma, student medycyny
Monika Romańczyk, studentka medycyny

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content