„Z 3 milionami chorych w Polsce, cukrzyca nadal będzie znaczącym problemem. Dlatego też apelujemy, aby diabetologia pozostała jednym z priorytetów zdrowotnych w naszym kraju” wskazują członkowie Forum Ekspertów ds. Cukrzycy.

Forum Ekspertów ds. Cukrzycy, grupa działająca na rzecz usprawniania opieki nad pacjentem z cukrzycą w Polsce, po raz drugi opracowała zestaw Rekomendacji zmian w opiece diabetologicznej. Autorzy podkreślają, że choć w ostatnich latach zaobserwować mogliśmy znaczącą poprawę w zakresie możliwości leczenia cukrzycy, to nadal istnieje szereg wyzwań wymagających interwencji i działań.

OPŁATA CUKROWA DO POPRAWKI

Podobnie jak w dokumencie z 2021 r., zestaw rekomendacji otwiera kwestia zarządzania środkami z opłaty cukrowej. „Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że potencjał tego instrumentu nie jest należycie wykorzystywany, a pieniądze nie były wydawane w optymalny sposób, przez co rozpływały się w systemie.” – wskazuje Monika Kaczmarek, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Postulatem ekspertów jest stworzenie mechanizmów regularnej, precyzyjnej alokacji i ewidencji wydatków. „Ustawa o zdrowiu publicznym jasno wskazuje, na co powinny być przeznaczane wpływy z opłaty cukrowej – to przede wszystkim profilaktyka pierwotna i wtórna chorób cywilizacyjnych jak cukrzyca czy otyłość. Takie działanie jest w interesie nas wszystkich, to nie ulga wątpliwości. Inwestycje na tym etapie pozwolą uniknąć znacznie wyższych kosztów na późniejszym etapie” – podkreśla prof. Marcin Czech, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

LECZENIE CUKRZYCY – NADAL Z BIAŁYMI PLAMAMI

Po raz drugi w zestawieniu pojawia się też apel o zapewnianie dostępu do terapii i wyrobów medycznych, które pozwolą leczyć cukrzycę i jej powikłania zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi. Wiele obecnych ograniczeń ma bowiem charakter jedynie administracyjny. „Ostatnie lata to z jednej strony bezprecedensowy postęp i wiele ważnych decyzji refundacyjnych, które zmieniają codzienne życie pacjentów z cukrzycą, a z drugiej wciąż poważne, niezagospodarowane problemy, których najwyraźniejszym symbolem jest leczenie zespołu stopy cukrzycowej.  Mam nadzieję, że Ministerstwo możliwie pilnie zajmie się tym tematem, bo w tej kwestii od dawna jesteśmy w ogonie Europy” – dodaje Anna Śliwińska, Prezes Honorowa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, jedna z autorek dokumentu.  

Inne wskazywane przez Forum obszary zmian systemowych to ponadto opracowanie standardów przekazywania pacjentów pomiędzy POZ, AOS i szpitalami oraz poprawa wyceny świadczeń w diabetologii.

WZMOCNIĆ PROFILAKTYKĘ I EDUKACJĘ W SZKOŁACH I EFEKTYWNIE WYKORZYSTYWAĆ DOSTĘPNE ZASOBY

W opinii Forum szereg zadań stoi zarówno przed Ministerstwem Zdrowia, ale i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Anna Śliwińska wskazuje, że „nie da się przecenić roli szkoły, jeśli chodzi o budowanie zdrowych nawyków, w tym żywienie i styl życia. Dlatego też Forum przyłącza się do licznych apeli o włączenie szerokiej edukacji zdrowotnej do programów szkolnych. To powinien być jednak jedynie pierwszy krok. W kolejnym proponujemy rozwój medycyny szkolnej, która może odgrywać ważną rolę w profilaktyce wielu chorób cywilizacyjnych – jak np. cukrzycy i otyłości” .

W przedstawionych Rekomendacjach Forum Ekspertów ds. Cukrzycy wskazuje również na potrzebę efektywnego wykorzystania tych zasobów, które już dostępne są w systemie ochrony zdrowia – w tym m.in. zwiększenie zaangażowania pielęgniarek diabetologicznych w opiece nad pacjentem z cukrzycą z jednoczesnym opracowaniem kryteriów kwalifikacji i wytycznych kształcenia edukatora zdrowotnego, elementów opieki farmaceutycznej, czy też promocja i realizacja programów profilaktycznych.

Korzyści w zakresie usprawniania opieki nad pacjentem z cukrzycą może też przynieść dalszy rozwój opieki koordynowanej w cukrzycy i stworzenie standardów, które stopniowo będą pozwalały przenosić ciężar prowadzenia opieki diabetologicznej na poziom POZ.

Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń systemu oraz skali różnych wyzwań zdrowotnych, więc mamy świadomość, że wdrożenie wszystkich proponowanych interwencji nie jest możliwe. Jednak realizacja choć części z nich sprawi, że będziemy mogli otoczyć pacjenta z cukrzycą jeszcze lepszą opieką” – podsumowuje Monika Kaczmarek.

Rekomendacje zmian w opiece diabetologicznej – TUTAJ
Forum Ekspertów ds. Cukrzycy – rekomendacje 2024 – TUTAJ

Rekomendacje zmian w opiece diabetologicznej to drugie tego typu opracowanie Forum Ekspertów ds. Cukrzycy. W stworzeniu nowej wersji dokumentu udział wzięli: prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prof. Małgorzata Myśliwiec, prof. Leszek Czupryniak, prof. Agnieszka Mastalerz Migas, prof. Marcin Czech, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka oraz Anna Śliwińska, Prezes Honorowa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content