Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Oddział w Bielsku-Białej zorganizował w dniu 29 lipca uroczysty jubileusz 40-lecia istnienia PSD oraz 100-lecia wynalezienia insuliny, połączony ze sprawozdaniem za rok 2020 naszego Oddziału w Bielsku-Białej, w obecności zaproszonych gości: prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej Adama Ruśniaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Janusza Okrzesika, którzy w przemówieniach okolicznościowych wyrazili podziękowania naszemu Zarządowi za codzienne zaangażowanie, entuzjazm i poświęcenie w społecznej pracy na rzecz diabetyków.

Na wniosek prezes tutejszego oddziału rejonowego Modesty Dąmbrowskiej zostało przyznanych przez Zarząd Główny PSD 15 medali 40-lecia PSD oraz 100-a odkrycia insuliny osobom szczególnie zasłużonym dla naszego Stowarzyszenia, w tym medale otrzymali zaproszeni i obecni włodarze Miasta Bielska-Białej. Uroczystość odbyła się z udziałem Sekretarza zarządu Głównego Pani Barbary Tometczak i prezentacją apteczną DOZ SA. Po spotkaniu oficjalnym, na które przybyły 73 osoby + goście, nastąpił poczęstunek w formie cateringu z oprawą muzyczną.

Następnie w dniu 8 sierpnia br. członkowie naszego Stowarzyszenia spotkali się w miejscowości Ustroń na szkoleniu zorganizowanym przez zaprzyjaźnione Koło z Mielca.

W dniu 27 września 50 członków naszego stowarzyszenia zorganizowało ulgowe bilety na spektakl operetkowy.

Z inicjatywy Prezes Modesty Dąmbrowskiej zostały zorganizowane trzy turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe w GRAAL-u w Świnoujściu, w miesiącach czerwcu, sierpniu i wrześniu. Uczestniczyło w nich ogółem 150-ciu diabetyków z rodzinami.

22 października członkowie uczestniczyli w koncercie „Włoskie przeboje” a 30 listopada w koncercie andrzejkowym. Oprócz tego odbyły się spotkania plenerowe z pieczeniem kiełbasek i muzyką w Ośrodku Ondraszek.

Modesta Dąmbrowska
Prezes Oddziału Rejonowego PSD w Bielsku Białej

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content