5 czerwca 2024  w siedzibie PwC Polska w Warszawie odbyło się spotkanie, podczas którego omawiano polską strategię zwalczania chorób układu krążenia (ChUK). Celem spotkania była ocena potrzeb w zakresie ChUK, wymiana poglądów na temat kwestii priorytetowych oraz określenie kluczowych kierunków strategicznych. Spotkanie zgromadziło ekspertów z różnych instytucji, w tym Ministerstwa Zdrowia, organizacji pacjentów, instytutów kardiologicznych, stowarzyszeń lekarskich i uczelni wyższych. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków reprezentowała Prezes ZG PSD Monika Kaczmarek.

Dyskutowano między innymi na temat poziomu świadomości czynników ryzyka ChUK w Polsce, efektywności koordynacji opieki nad pacjentem, dostępu do leczenia i innowacyjnych produktów leczniczych oraz istniejących krajowych i regionalnych inicjatyw i programów profilaktycznych. Spotkanie było w dużym stopniu moderowane przez Mariusza Ignatowicza. Doskonalenie działań w obszarze chorób układu krążenia jest szczególnie ważne, ponieważ jest to główna przyczyna zgonów w Polsce i UE. Całkowite obciążenie ekonomiczne związane z chorobami układu krążenia w Polsce może sięgać nawet 56 miliardów złotych rocznie.

Na podstawie dyskusji, poprzednich wywiadów oraz analiz danych i dokumentów zostanie przygotowany raport końcowy (dla EFPIA – Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych) określający priorytetowe wyzwania i proponowane kierunki działań.

Źródło: https://www.linkedin.com/posts/pawel-oleszczuk_today-at-pwc-polska-headquarters-in-warsaw-activity-7204134761940848641

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content