Rodzaj spożywanego cukru, a nie tylko jego ilość i wartość kaloryczna, wpływa na ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych – czytamy na łamach najnowszego wydania pisma „American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology”.

Autorami publikacji  są naukowcy z University of Barcelona (Hiszpania) oraz University of the Pacific (USA). Jak podkreślają, przeprowadzone przez nich badanie jest pierwszym, które porównuje efekty stosowania dwóch rodzajów cukru – glukozy i fruktozy – na metabolizm oraz funkcje układu naczyniowego.

– Wysokie spożycie cukrów prostych powoduje niekorzystne skutki sercowo-metaboliczne. Chcieliśmy zbadać mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska, czyli określić, na czym polega wpływ glukozy i fruktozy na funkcje metaboliczne i funkcje naczyniowe, a także sprawdzić, czy efekty te zależą wyłącznie od zwiększonego spożycia kalorii – wyjaśniają naukowcy.

W tym celu dorosłe samice szczurów badacze podzielili na trzy grupy. Jednej z nich podawali do picia płynny roztwór glukozy (cukru prostego występującego naturalnie w organizmie po strawieniu węglowodanów złożonych), drugiej płynny roztwór fruktozy (cukru występującego w owocach i przetworach owocowych), a trzeciej wodę. Poza tym zwierzęta przez cały czas otrzymywały swoją standardową dietę opartą o pokarmy stałe. Eksperyment trwał 8 tygodni, co w przybliżeniu odpowiada 6 latom życia ludzkiego.

Po upływie zakładanego czasu badacze stwierdzili, że chociaż obie grupy “cukrowe” przez cały eksperyment spożywały znacznie więcej kalorii niż grupa kontrolna, to całkowite spożycie kalorii u szczurów karmionych glukozą było wyższe niż u zwierząt otrzymujących fruktozę. Kolejną zaskakującą obserwacją było to, że pomimo tej różnicy, to właśnie samice z grupy fruktozowej pod koniec badania wykazały znacznie większy przyrost masy ciała.

Oprócz zwiększenia masy ciała, u zwierząt z grupy fruktozowej znaleziono także więcej markerów chorób naczyniowych oraz chorób związanych z uszkodzeniem wątroby, w porównaniu z grupą glukozową. Były to m.in. wysoki poziom trójglicerydów, zwiększenie masy wątroby, zmniejszenie spalania tłuszczów w wątrobie (czynnik, który może przyczyniać się do stłuszczenia wątroby) i upośledzenie relaksacji aorty (co może wpływać na ciśnienie krwi).

-Wyniki te sugerują, że długotrwałe zwiększenie ilości spożywanych kalorii pochodzących z substancji słodzących nie jest jedynym czynnikiem zagrażających zdrowiu. Sam rodzaj cukru także może odgrywać dużą rolę w nasilaniu ryzyka chorób serca, cukrzycy oraz innych chorób przewlekłych – podsumowują autorzy badania.

Źródło: PAP/Rynek Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content