Dane o cukrzycy 2019
Na podstawie Diabetes Atlas IDF 2019

Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) opublikowała podsumowanie najważniejszych danych o cukrzycy na koniec 2019 roku.

Cukrzyca jest globalnym wyzwaniem, które dotyka ludzi na wszystkich kontynentach, w każdym wieku, z każdej grupy społeczno-ekonomicznej.

ŚWIAT

Liczba osób żyjących z cukrzycą na świecie potroiła się w ciągu ostatnich 20 lat.

Obecnie na świecie żyje 463 miliony dorosłych diabetyków, co stanowi 9,3% populacji. Dodatkowo 1,1 miliona dzieci i młodzieży na świecie ma cukrzycę.

Na cukrzycę choruje ponad 222 miliony kobiet i ponad 240 milionów mężczyzn. W 2030 roku będzie to 281 milionów kobiet i 296 milionów mężczyzn, zaś w 2045, 342 miliony kobiet i 257 milionów mężczyzn.

Cukrzyca ciążowa występuje w 15,8% (20,4 miliona) wszystkich ciąż.

Wśród osób w wieku powyżej 65 lat, 20% ma cukrzycę.

Z powodu powikłań cukrzycowych rocznie na świecie umiera około 4,2 miliona ludzi. Oznacza to 1 zgon na 8 sekund. W skali świata 11,3% zgonów jest skutkiem cukrzycy.

Szacuje się, że na świecie w 2030 roku będzie 578 milionów diabetyków, a w 2045 roku 700 milionów.

3/4 osób żyjących z cukrzycą, czyli 352 miliony, to osoby w wieku produkcyjnym. Szacuje się, że takich osób będzie 417 milionów w 2030 roku i 486 milionów w 2045 roku.

Najwięcej diabetyków żyje w Chinach, Indiach i Stanach Zjednoczonych. Kolejne miejsca zajmują Pakistan, Brazylia i Meksyk.

Rocznie wydaje się na świecie na leczenie cukrzycy 760 miliardów dolarów. Ponad połowa tej sumy to koszty powikłań.

Dodatkowe 35% powyższej kwoty stanowią koszty pośrednie (renty, absencje chorobowe itd.)

Szacuje się, że w roku 2030 będzie to 825 miliardów, a w 2045 –  845 miliardów.

EUROPA

W Europie na cukrzycę choruje prawie 60 milionów ludzi, co stanowi 8,9% populacji.

Szacuje się, że diabetyków będzie 66 milionów w 2030 roku i 68 milionów w 2045 roku.

Liczba dzieci i młodzieży z cukrzycą wynosi ponad 296 tysięcy. Co roku diagnozuje się ponad 31 tysięcy nowych przypadków.

Cukrzyca ciążowa dotyka 19% wszystkich ciąż.

Najwięcej diabetyków mieszka w Niemczech, Rosji, Turcji, Włoszech i Hiszpanii.

Z powodu cukrzycy umiera rocznie prawie 466 tysięcy Europejczyków.

Rocznie na leczenie cukrzycy w Europie wydaje się 161 miliardów dolarów.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content