Podczas debaty „Leczenie cukrzycy w Polsce – największe przełomy” eksperci porozmawiali m.in. na temat wyzwań w wyrównywaniu glikemii u „trudnych” pacjentów, zmianach refundacyjnych w 2023 roku oraz potrzebach refundacyjnych w najbliższym czasie, trudnościach pacjentów w walce z otyłością, a także o farmakologicznych sposobach leczenia otyłości – jak zmienia się świadomość pacjentów w tej kwestii i jakie wyzwania widzą eksperci.

 

 

 

Do udziału w dyskusji zaproszenie przyjęli:

  • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Anna Śliwińska, prezes honorowa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
  • prof. dr hab. n. med. Edward Franek, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii PIM MSWiA w Warszawie

Eksperci zgodzili się, że jeśli chodzi o leczenie cukrzycy w Polsce, to od 3-4 lat trwa rewolucja w diagnostyce i terapii, dzięki – jak wskazali – decyzjom Ministerstwa Zdrowia. Kolejne nowoczesne leki obejmowane są refundacją w leczeniu cukrzycy (inhibitory GLP-1/GLP-2 oraz flozyny, które w listopadzie i grudniu 2023 r. zniknęły z listy refundacyjnej, ale od stycznia 2024 roku znowu są refundowane).

– W sumie te wszystkie proste, ale kosztowne dla budżetu decyzje poprawiające ogromnie dostęp do tych leków zmieniają diabetologię i to się dzieje, używając angielskiego wyrażenia „as we speak” [w tej chwili – przyp. red.] – powiedział prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dodał, że te leki w zasadzie uwalniają pacjentów od niebezpiecznego stanu – hipoglikemii, czyli niedocukrzenia i zastępują leczenie insuliną.

Pacjenci z cukrzycą nie poruszają się już po omacku
Nie chodzi jednak tylko o leki, ale również o wyroby medyczne – zestawy infuzyjne, wkłucia, systemy ciągłego monitorowania glikemii (CGM). Refundacją obejmowane są też nowe grupy pacjentów, np. od 2024 roku wszystkie kobiety z cukrzycą ciążową będą mogły już skorzystać z refundowanego systemu monitorowania glikemii. Anna Śliwińska, prezes honorowa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, wyraziła nadzieję, że będzie on stale poszerzany.

– Gdzie nie spojrzymy, to jest lepiej – podsumował jednym zdaniem prof. Czupryniak. Pacjenci, dzięki powszechnej dostępności do nowoczesnych metod kontroli glikemii, nie poruszają się po omacku, jak to bywało kiedyś.

– Pacjent, gdy mierzył sobie cukier glukometrem cztery razy dziennie, co i tak było dużo nawet w przypadku pacjenta z cukrzycą typu 1, to tak jakby prowadząc samochód cztery razy otworzył oczy (…) Teraz pacjent “jedzie” przez cukrzycę cały czas z otwartymi oczami – posłużył się obrazowym porównaniem prof. Czupryniak.

Jedna kwestia studzi ten optymizm – leczenie zaawansowanych powikłań cukrzycy w Polsce, głównie zespołu stopy cukrzycowej. Nadal nader często dochodzi do amputacji stopy.

– Lekarze powinni badać stopy pacjentów diabetologicznych, mamy to zapisane w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, ale w praktyce to nie zdarza się często. Tutaj profilaktyka, szerzenie informacji nt. pielęgnacji stóp jest bardzo ważna – zauważyła prezes Śliwińska.

Zmiana filozofii leczenia cukrzycy
Jednocześnie zmieniło się samo postrzeganie cukrzycy nie tylko przez pacjenta, ale też samych lekarzy. Rozwija się telemedycyna. Zmienia się filozofia leczenia – poziom glikemii jest stale monitorowany, przez co lepiej kontroluje się jej wahania, rzadziej dochodzi do stanów hipoglikemii i hiperglikemii, a w konsekwencji do konieczności hospitalizacji pacjenta. A kolejna rewolucja? Coraz więcej pacjentów jest leczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki wprowadzonej opiece koordynowanej.

– Coraz mniej specjaliści będą uczestniczyć w tym procesie leczenia – przewiduje z kolei prof. dr n. med. Edward Franek, kierownik Kliniki Chorób wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii PIM MSWiA w Warszawie.

Jednocześnie uczestnicy debaty zauważyli, że istnieje potrzeba edukowania na temat cukrzycy. Powinni to robić edukatorzy diabetologiczni, pielęgniarki czy dietetycy.

Zapraszamy do obejrzenia całej debaty:
https://pulsmedycyny.pl/co-przyniosl-2023-rok-diabetologii-podsumowanie-debaty-eksperckiej-1204677

Źródło: Puls Medycyny

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content