Nadciśnienie tętnicze i cukrzycowa choroba nerek to problemy ściśle ze sobą powiązane. Jedna choroba wpływa na drugą i odwrotnie.

Choroby takie jak nefropatia cukrzycowa prowadzą do upośledzenia wydalania sodu i wody przez nerki oraz nadmiernej produkcji w nerkach substancji obkurczających, przy niedostatecznej produkcji czynników rozszerzających naczynia. Przewlekła choroba nerek zwykle również jest przyczyną wzmożonej aktywności nerwowego układu współczulnego i zaburzeń hormonalnych prowadzących do wzrostu ciśnienia krwi. To sprawia, że powikłaniem cukrzycowej choroby nerek może być nadciśnienie.

Taka zależność występuje też w drugą stronę – choroba nadciśnieniowa uszkadza kłębuszki nerkowe, w konsekwencji powodując ich zwłóknienie. Proces ten powoduje upośledzenie wydalania nadmiaru wody, soli mineralnych oraz produktów przemiany materii z organizmu, skutkiem czego jest sukcesywne tworzenie się obrzęków, wzrostu ciśnienia, pogorszenia pracy mięśnia sercowego. W efekcie nadciśnienie tętnicze postępuje, a nerki mogą stać się niewydolne.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content