Cukrzyca ma związek z wieloma różnymi nowotworami – potwierdzają duże chińskie badania, których wyniki publikuje „Journal of Diabetes”. O możliwym związku pomiędzy cukrzycą a ryzykiem chorób nowotworowych naukowcy spekulowali od dawna, jednak wyniki wcześniejszych badań były niespójne.

Chiny to kraj, w którym żyje największa na świecie liczba osób chorych na cukrzycę, co daje możliwość prowadzenia badań na wyjątkowo dużą skalę.

Podczas największego jak dotychczas badania dotyczącego związku pomiędzy cukrzycą typu 2 a ryzykiem zachorowania na raka, przeprowadzonego w Chinach kontynentalnych, badacze przeanalizowali informacje z bazy danych Shanghai Hospital Link.

W okresie od lipca 2013 do grudnia 2016 zidentyfikowano 410 191 osób dorosłych z cukrzycą typu 2 i bez nowotworów w wywiadzie. Pacjenci byli obserwowani do grudnia 2017 r. w celu oceny rozwoju raka.

Udało się zidentyfikować 8485 przypadków nowo zdiagnozowanego raka. Mężczyźni i kobiety z cukrzycą mieli odpowiednio o 34 proc. i o 62 proc. wyższe ryzyko zachorowania na raka, niż mężczyźni i kobiety w ogólnej populacji.

Jak się okazało, cukrzyca typu 2 była związana z podwyższonym ryzykiem 11 rodzajów nowotworów u mężczyzn i 13 rodzajów nowotworów u kobiet.

Wśród mężczyzn najwyższe ryzyko dotyczyło raka prostaty – u chorych na cukrzycę występował on o 86 proc. częściej. Wyższe było także ryzyko białaczki, raka skóry, raka tarczycy, chłoniaka, raka nerki, raka wątroby, raka trzustki, raka płuc, raka jelita grubego i raka żołądka. Natomiast znaczący spadek ryzyka odnotowano w przypadku raka przełyku.

U kobiet najwyższe ryzyko dotyczyło raka nosogardzieli: cukrzyca wiązała się z ponad dwukrotnie częstszym występowaniem tego nowotworu. Podnosiła także ryzyko raka wątroby, raka przełyku, raka tarczycy, raka płuc, raka trzustki, chłoniaka, raka macicy, raka jelita grubego, białaczki, raka piersi, raka szyjki macicy i raka żołądka. W przeciwieństwie do tych nowotworów, znacznie spadło ryzyko raka pęcherzyka żółciowego.

W oparciu o uzyskane wyniki, główny autor badań, dr Bin Cui z Uniwersytetu Medycznego Jiao Tong w Szanghaju zaleca opracowanie strategii badań przesiewowych i profilaktyki nowotworów u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Źródło: PAP/Rynek Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content