BADANIA PROFILAKTYCZNE ORAZ PROGRAMY BADAŃ KLINICZNYCH NOWYCH LEKÓW I TERAPII DLA OSÓB Z CUKRZYCĄ TYPU 2

Pakiet bezpłatnych badań dla diabetyków w placówkach FutureMeds

Badania profilaktyczne odgrywają kluczową rolę w kontroli choroby u osób z diagnozą cukrzycy typu 2. Ze względu na charakter tej choroby, regularne badania profilaktyczne są niezwykle istotne zarówno dla monitorowania stanu zdrowia Pacjenta, jak i wczesnego wykrywania potencjalnych powikłań. Cukrzyca typu 2 może mieć wpływ na zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób nerek czy problemów dot. układu nerwowego, a także wzroku.

Regularna kontrola poziomu glukozy we krwi, pomiar ciśnienia krwi, badania lipidowe, a także badania nerek (takie jak ocena poziomu albuminy do kreatyniny w moczu), pozwalają na monitorowanie stanu zdrowia diabetyków. Właśnie w tym celu placówki Centrum Medycznego FutureMeds zlokalizowane we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie oraz Łodzi przygotowały ofertę bezpłatnych badań skierowaną do tej grupy pacjentów. W ramach akcji każda osoba z cukrzycą typu 2 może skorzystać bezpłatnie z:

  • pakietu badań krwi, obejmującego morfologię, lipidogram, hemoglobinę glikowaną, kreatyninę, ASPAT oraz ALAT;
  • badanie moczu oceniające ryzyko niewydolności nerek (UACR).

Zapisy na bezpłatne badania profilaktyczne dla osób z diagnozą cukrzycy typu 2 prowadzone poprzez:

Badanie kliniczne dla osób zmagających się z cukrzycą typu 2

Centra Medyczne FutureMeds w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych nowych leków i terapii. Placówki prowadzą projekty badań klinicznych w wielu obszarach terapeutycznych, w tym skierowanych do osób zmagających się z cukrzycą typu 2, które mają problem z odpowiednią kontrolą choroby.

Osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej o możliwościach bezpłatnej opieki w ramach badań klinicznych, mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji lekarskiej i omówić założenia prowadzonych programów z jednym ze specjalistów FutureMeds.

Zapisy na bezpłatną konsultacje dla osób z diagnozą cukrzycy typu 2 prowadzone poprzez:

Placówki prowadzące badania kliniczne w ramach grupy FutureMeds:

  • Centrum Medyczne FutureMeds w Łodzi, ul. Gruszowa 2
  • Centrum Medyczne FutureMeds w Warszawie Centrum, ul. Sapieżyńska 3
  • Centrum Medyczne FutureMeds w Warszawie Targówek , ul. św. Wincentego 93/7
  • Krakowskie Centrum Medyczne (Grupa FutureMeds), ul. Kopernika 32, tel.: 530 636 765
  • Centrum Medyczne FutureMeds we Wrocławiu, ul. Legnicka 16

Badania kliniczne jako klucz do postępu medycyny.

Badania kliniczne to jedyna forma poszukiwania nowych, skutecznych i bezpiecznych metod leczenia. Służą one postępowi medycyny, ponieważ tylko leki, których efektywność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone w badaniach klinicznych, mogą zostać wprowadzone do użytku. W wielu jednostkach chorobowych nie wynaleziono jeszcze skutecznych leków – badania kliniczne dają szansę na nowe, skuteczne terapie, a pacjenci korzystający z udziału w takich programach zyskują szansę na dostęp takich potencjalnych terapii już dzisiaj.

Pacjent, który zdecyduje się na udział w badaniu klinicznym, ma zapewnioną bezpłatną, specjalistyczną opiekę medyczną o najwyższych standardach oraz pełną diagnostykę, dzięki której monitorowany jest jego stan zdrowia. Nie ponosi żadnych kosztów, ma bezpłatny dostęp do badanego leku, a często przysługuje mu również zwrot kosztów podróży do ośrodka badań klinicznych.

Więcej informacji na temat badań klinicznych w FutureMeds można znaleźć na www.futuremeds.pl/badaniakliniczne/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content