Kwestionariusz ma na celu zrozumienie jak kryzys spowodowany COVID-19 dotknął osoby z cukrzycą, ich styl życia i zdrowie, jak również opiekę diabetologiczną.
Informacje przekazane przez Państwa pomogą Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej w stworzeniu analizy wpływu COVID-19 na osoby żyjące z cukrzycą w regionie europejskim oraz wypracowaniu rekomendacji.
Wypełnienie ankiety zajmie około 15-20 minut.
Link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/r/RX6Q229
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content