Grupa Ekspertów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego zaktualizowała stanowisko w sprawie stosowania nepafenaku w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki powstałego wskutek chirurgicznego leczenia zaćmy u chorych na cukrzycę.
Jak podkreśla Polskie Towarzystwo Okulistyczne, aktualizacja pierwszego polskiego dokumentu przygotowanego w takiej formie w Europie i jedno z pierwszych pełnych opracowań dotyczących profilaktyki CME na świecie!

Według opinii Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego stosowanie nepafenaku w celu zapobiegania powstaniu pooperacyjnego obrzęku plamki po usunięciu zaćmy u chorych na cukrzycę jest celowe i zasadne. Zaproponowany przez ekspertów schemat stosowania nepafenaku w okresach przed i pooperacyjnym może podlegać modyfikacjom w celu zindywidualizowania terapii.

Członkowie Grupy Ekspertów:
Iwona Grabska-Liberek (przewodnicząca), Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Grażyna Malukiewicz, Marta Misiuk-Hojło, Ewa Mrukwa-Kominek, Wanda Romaniuk, Bożena Romanowska-Dixon, Piotr Jurowski, Dariusz Kęcik, Wojciech Lubiński, Wojciech Omulecki, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik, Marta Pietruszyńska, Izabella Karska-Basta, Joanna Stafiej, Wojciech Gosławski.

Aktualizacja: TU

Źródło: PTO/www.medexpress.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content