Akcja edukacja na portalu mojacukrzyca.org trwa! Gorąco zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach naszego słodkiego cyklu. Tym razem o cukrzycy porozmawiamy z dwoma Prezeskami z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Trzy miesiące temu okazało się, że prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków nie kandyduje na kolejną kadencję. Miejsce Anny Śliwińskiej po wyborach zajęła Monika Kaczmarek. Za kilka dni kończy się trzymiesięczny okres przejściowy we władzach Stowarzyszenia, podczas którego Monika Kaczmarek współdziałała razem z Anną Śliwińską, przejmując po kolei wszystkie obowiązki na kierowniczym stanowisku. W jakiej sytuacji znajdują się obecnie pacjenci z cukrzycą i co nas może czekać w przyszłości? Zapraszamy na podsumowanie działalności z Anną Śliwińską i rozmowę o planach na przyszłość z Moniką Kaczmarek! Widzimy się w piątek, 23 lutego o godzinie 20.00 podczas spotkania na żywo.

Rok 2023 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano pozytywne zmiany dla pacjentów z cukrzycą w zakresie refundacji leków i wyrobów medycznych. Przede wszystkim rozpoczął się wprowadzeniem bardzo wyczekiwanej i wiele znaczącej dla całego środowiska refundacji systemów do ciągłego monitorowania glikemii dla osób dorosłych na intensywnej insulinoterapii. Refundacja ta zapoczątkowała wręcz nową epokę w monitorowaniu i leczeniu cukrzycy. W połowie roku dodatkowo Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kilka rozszerzeń kryteriów refundacyjnych, które weszły w życie w styczniu roku bieżącego.

Rok 2023 był w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków rokiem wyborczym. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, po 16 latach w Stowarzyszeniu, w tym 8 latach (dwóch kadencjach) na stanowisku prezesa, dotychczasowa prezes Anna Śliwińska nie kandydowała w wyborach na trzecią kadencję. W wyniku wyborów nową Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków została Monika Kaczmarek, dotychczasowa Skarbnik ZG PSD i Prezes Oddziału Rejonowego PSD w Złotoryi.

Podczas programu na żywo porozmawiamy o przekazaniu władzy w rządach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Razem z Anną Śliwińską, prezes honorową Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków podsumujemy działania na przestrzeni ostatnich lat i walkę o lepsze życie dla osób z cukrzycą. Monikę Kaczmarek, nową prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zapytamy o plany na przyszłość i działania, jakie zamierza podjąć w ramach pracy w Stowarzyszeniu. Spotkanie poprowadzi Jerzy Magiera.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków to organizacja zrzeszająca pacjentów z cukrzycą, ich rodziny i bliskich wokół problemu diabetes mellitus – przewlekłej choroby metabolicznej, która mimo iż nie jest chorobą zakaźną, nosi znamiona światowej epidemii. Podstawowym celem statutowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest edukacja osób z cukrzycą i ich bliskich w zakresie życia z chorobą. Stowarzyszenie zajmuje się także integracją społeczności pacjentów i ich rodzin. Ponadto reprezentuje diabetyków przed władzami państwowymi i zabiega o jak najlepsze warunki i dostępność do leczenia oraz propaguje świadomość cukrzycy w społeczeństwie. Organizacja jest najstarszym, a jednocześnie jednym z największych stowarzyszeń pacjentów w Polsce. Obecnie liczy blisko 330 oddziałów i kół na terenie całego kraju, zrzeszających w sumie około 55 000 pacjentów.

Link do YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=mEKaLfNqYFM

Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/6666570656777367/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content