W dniu 27 października 2023 roku Zarząd Oddziału Miejskiego PSD w Częstochowie zorganizował obchody 40-lecia swojej działalności na rzecz diabetyków i ich rodzin. Ta doniosła uroczystość odbyła się w sali „Złote Arkady” w Częstochowie.

Po powitaniu zaproszonych gości odbył się pokaz slajdów przedstawiające różne aspekty naszej działalności na tle podkładu muzycznego. Prezentacja rozpoczęła się od kalendarium najważniejszych dat i wydarzeń z okresu 40 lat naszego Stowarzyszenia. To w 1983 roku z inicjatywy lekarza medycyny Jerzego Klabisza powołano Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę PRL. Przez czterdziestolecie Stowarzyszenie przechodziło różne okresy, od wzlotów do trudności w swojej działalności. Dzięki wytrwałości i sile woli poprzednich Prezesów możemy pomagać i służyć naszym doświadczenie coraz to nowym członkom Stowarzyszenia. W tym okresie w Polsce zachodziły głębokie zmiany, wiązało się to z ogromnymi trudnościami, to poświęcenie byłych Prezesów zasługuje na jeszcze większy podziw.

W 1991 roku Stowarzyszeniu nadano sztandar, którym szczycimy się do tej pory i jest naszą dumą. Podstawowym celem naszego Stowarzyszenia jest edukacja osób z cukrzycą, ich rodzin i bliskich. Stowarzyszenie kładzie szczególny nacisk na integrację chorych, celem zapobiegania występowania depresji i poczucia osamotnienia. Osiągamy to poprzez działalność opartą na: wykładach o cukrzycy, o powikłaniach cukrzycowych i ich zapobieganiu, prawidłowym odżywianiu, organizacji badań, krzewieniu aktywności fizycznej, spotkań integracyjnych, działalności na rzecz społeczności miasta, pomocy uchodźcom, oraz organizowaniu corocznej pielgrzymki na Jasną Górę. Wszystko to przedstawiliśmy na naszym spocie.

Uroczystość prowadził Wiceprezes Oddziału Jan Wróblewski. Prezes Zbigniew Wawrzyńczak wręczył Pani Prezes Annie Śliwińskiej medal okolicznościowy wraz z certyfikatem i ikoną Matki Bożej Jasnogórskiej. Po czym Pani Prezes Śliwińska i Prezes Oddziału Wawrzyńczak uhonorowali zaproszonych gości i współpracujących ze Stowarzyszeniem medalem okolicznościowym. Przy takim święcie członkowie Stowarzyszenia otrzymali odznaki i dyplomy uznania:

Odznaki Złote Serce PSD:
Wiceprezes Zarządu Głównego i Prezes Oddziału Rejonowego w Gliwicach – Janusz Przytocki
Prezes Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Zbigniew Wawrzyńczak
Wiceprezes Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Jan Wróblewski
Sekretarz Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Andrzej Brędzel
Skarbnik Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Zofia Wąsik
Członek Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Włodzimierz Socha

Oznaki Ambasador PSD:
Właściciel Drukarni GARMOND w Częstochowie – Krzysztof Kubara
Członek Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Barbara Badora
Członek Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Barbara Wawrzyńczak

Odznaki Srebrne za Zasługi dla  PSD:
Członek Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Bożena Świtoń

Dyplomy Uznania PSD:
Członek Zarządu Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Anna Połać
Członek Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Zenona Niedostatkiewicz
Członek Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Irena Pędziach
Członek Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Mirosława Puchalska
Członek Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Jan Koćwin
Członek Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Jarosław Suska
Członek Oddziału Miejskiego w Częstochowie – Włodzimierz Socha

W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Prezes Zarządu Głównego PSD Anna Śliwińska, Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Redaktor Naczelna ,,Gazety Częstochowskiej” Urszula Giżyńska, Prezes Zarządu Rejonowego PSD i Miejskiego w Gliwicach Janusz Przytocki, Właściciel Drukarni Garmond Krzysztof Kubara, Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Częstochowie Irena Pianka, Prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza Ewa Powroźnik, Prezes Stowarzyszenia Amazonki Elżbieta Markowska.

Gościliśmy również zaprzyjaźnione Stowarzyszenia PSD: Prezes Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Barbarę Tometczak, Prezes Koła Miejskiego w Sosnowcu Anettę Serafińską, Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Mariusza Gołdyn, Prezes Oddziału Powiatowego w Jędrzejowie Annę Gołdyn, Prezesa Koła w Lublińcu Krzysztofa Boreckiego, Wiceprezes Koła w Zabrzu Reginę Krawczyk, Prezesa Koła Gminnego w Pilchowicach Jerzego Skrzidlo. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć wspierających nasze Stowarzyszenie Pań: dr Beaty Grzyb – lekarza chorób wewnętrznych, diabetologa, mgr Elżbiety Krupińskiej – pielęgniarki, edukatora diabetologicznego, mgr Zuzanny Nowak – dietetyk kliniczny, pediatryczny i sportowy. W spotkaniu uczestniczyła grupa z Koła PSD z Gliwic.

Wszyscy goście złożyli Jubilatom serdeczne życzenia i gratulacje, na dalsze lata działalności Stowarzyszenia.  Po części oficjalnej uczestnicy zasiedli do uroczystego obiadu. na tym obchody 40-lecia Oddziału Miejskiego PSD w Częstochowie dobiegły końca.

Zbigniew Wawrzyńczak
Prezes Oddziału Miejskiego PSD Częstochowa

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content