W dniu 25 września 2021 roku odbyła się uroczystość 25-lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Gliwice przeniesiona ze względu na pandemię z dnia 24.10.2020 roku.

Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyła Pani Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego PSD w Warszawie, a także goście z zaprzyjaźnionych PSD z Dąbrowy Górniczej, Kielc, Jędrzejowa. Obecni byli także lekarze diabetolodzy, pielęgniarki i przedstawiciele Oddziału Rejonowego w Gliwicach, z Częstochowy, Lublińca, Zabrza i Pilchowic.

Odczytano List Gratulacyjny od Prezydenta Gliwic Adama Neumana.

Pani Prezes Anna Śliwińska wręczyła medale 40-lecia PSD najbardziej zasłużonym osobom w działalności stowarzyszenia, lekarzom diabetologom: Pani Barbarze Jankowskiej Bobek oraz Panu Stanisławowi Borysławskiemu,  działaczom PSD: Pani Elżbiecie Godyń, Prezes PSD Zabrze oraz Pani Jadwidze Szędzielorz, Honorowej Prezes PSD Gliwice.

Uczestnikom wręczono pamiątkowe medale i statuetki. Uroczystość odbyła się na terenie Agro Gospodarstwa Turystycznego „Ranczo” w Proboszczowicach koło Gliwic, którego właścicielami są Kornelia i Krystian Kiełbasa.

Janusz Przytocki
Prezes Oddziału Rejonowego PSD Gliwice

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content