Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Aktualności
  6. /
  7. 25-lecie Koła Diabetyków w...

Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Osiecznej uroczyście obchodziło 25-lecie powstania oraz Światowy Dzień Cukrzycy, który przypada w listopadzie, wspólnie z Zarządem Rejonu w Lesznie. Na spotkanie w Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej zaproszono: Burmistrza Gminy Osieczna – Pana Stanisława Glapiaka,  Starostwo Powiatowe w Lesznie z przedstawicielem Panem Janem Szkudlarczykiem – Przewodniczącym Rady Powiatu oraz Dyrektor Banku  Spółdzielczego w Osiecznej – Panią Renatę Helińską.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, w kościele u oo. franciszkanów, po niej zaproszeni goście i członkowie Koła udali się do sali widowiskowej w CKiB, gdzie odbyła się część oficjalna. Prowadzenie jej powierzono Panu Karolowi Lisowi, który powitał zaproszonych gości i zaprosił ich do wystąpień.  Życzenia z okazji 25-lecia złożyli: Burmistrz Stanisław Glapiak, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szkudlarczyk i Dyrektorka Renata Helińska oraz Prezes Zarządu Rejonu w Lesznie Władysława Skorupińska. Rys historyczny 25-lecia Koła opracowała Pani Halina Wojtaszek, długoletnia prezeska Koła.

Następnym punktem programu był występ uczniów Szkoły Podstawowej w Osiecznej z programem słowno-muzycznym.

Po prelekcji Pani lek. Krystyny Pawlaczyk-Adamczak na temat nowych zasad w leczeniu cukrzycy, nastąpiło uhonorowanie zasłużonych osób działających na rzecz diabetologii. Odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie otrzymali:

  • Burmistrz Stanisław Glapiak – tytuł Ambasadora Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
  • Zbigniew Borowczyk  – odznaczenie Złote Serce Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Dyplomami uhonorowano: Starostwo Powiatowe w Lesznie, Bank Spółdzielczy Osieczna oraz Panie: Jadwigę Leciejewską i Walentynę Cugier.

Zarząd Koła w Osiecznej uhonorował  dyplomami i statuetkami członków Koła: Halinę Wojtaszek, Kazimierę Prałat, Jana Grabarczyka, Rafała Grobelnego, Barbarę Cykman, Eugeniusza Lisa, Janinę Wróblewską, Zofię Idkowiak.

Po części oficjalnej, na przybyłych czekał posiłek, po którym nastąpiły spotkania w grupach.

Zarząd Koła PSD Osieczna

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content