Co 5 sekund diagnozuje się cukrzycę u kolejnej osoby, a co 10 sekund ktoś umiera z powodu jej powikłań, przypomnieli eksperci podczas XIX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Prawie 371 milionów osób na świecie choruje na cukrzycę, w tym około 3,5 miliona osób w Polsce, z czego 1/3 pozostaje niezdiagnozowanych. Cukrzycy należy przeciwdziałać aktywnie i kompleksowo na wszystkich frontach.
Cukrzyca staje się jedną z najpowszechniejszych i najbardziej niebezpiecznych chorób na świecie. Mimo różnorodności przyczyn występowania, należy pamiętać o profilaktyce i prewencji. Pod względem ogólnej klasyfikacji w walce z cukrzycą Polska zajmuje 25., czyli piąte od końca miejsce w Europie.
Jest wciąż wiele do zrobienia pod względem diagnostyki i profilaktyki. Leczenie początkowych stadiów choroby jest łatwiejsze i zwalnia jej rozwój. Cukrzycy należy przeciwdziałać aktywnie i kompleksowo na wielu frontach.
W ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym podczas kongresu PTD przyznano nagrodę specjalną w konkursie im. Funka za wyróżniającą pracę oryginalną z dziedziny diabetologii opublikowaną w roku 2017. Nagrodę, ufundowaną przez firmę Sanofi, otrzymała Edyta Adamska za pracę ”The type 2 diabetes susceptibility TCF7L2 gene variants affect postprandial glucose and fat utilization in non – diabetic subjects„. Z pewnością działania młodych naukowców przyczynią się do lepszego poznania cukrzycy i jej efektywnego leczenia.
Pozostali laureaci Nagrody im. Kazimierza Funka:
• I miejsce – Małgorzata Waluś-Miarka, za pracę ”Carotid artery plaques – Are risk factors the same in men and women with familial hypercholesterolemia?
• II miejsce – Aleksandra Uruska, za pracę „Brain-derived neurotrophic factor and insulin resistance during hyperinsulinaemic–euglycaemic clamp in type 1 diabetes patients in the PoProStu ”
• III miejsce – Anna Duda-Sobczak, za pracę „Impaired olfactory function is related to the presence of neuropathy in adults with type 1 diabetes”.
Źródło: mat. pras./www.medexpress.pl
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content