Nowoczesne metody monitorowania glikemii to GPS dla pacjenta

Nowoczesne metody monitorowania glikemii to GPS dla pacjenta

O tym jakie wnioski i rekomendacje płyną z raportu „Znaczenie nowoczesnych metod monitorowania glikemii i telemedycyny dla poprawy jakości opieki nad pacjentem z cukrzycą” mówi prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego....
Spotkanie edukacyjno-integracyjne w Rzepinie

Spotkanie edukacyjno-integracyjne w Rzepinie

Aktywny diabetyk w walce o dłuższe życie z cukrzycą Zarząd Terenowego Koła Diabetyków w Rzepinie zorganizował 13 września 2019 r spotkanie edukacyjno-integracyjne – piknik w Basiorówce w Starościnie. Udział w nim wzięli członkowie naszego Koła oraz mieszkańcy powiatu...
Jak leczyć cukrzycę?

Jak leczyć cukrzycę?

Prof. Leszek Czupryniak o tym, jak leczyć cukrzycę. Jak leczyć cukrzycę? – Trzeba wcześnie ją wykryć, wcześnie zastosować farmakoterapię metforminą i wcześnie włączyć flozyny pozwalające na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego oraz uniknięcie insulinoterapii,...
Tytuł Flu Fighter dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Tytuł Flu Fighter dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Dnia 10.09 w Sejmie RP odbyło się Flu Forum, czyli debata ekspertów dotycząca grypy i zagrożeń z niej płynących. Ze względu na rosnącą śmiertelność wywołaną wirusem grypy, podczas debaty zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia dostępności do szczepień przeciwko...
Minister odpowiada na nasz apel w sprawie refundacji flozn

Minister odpowiada na nasz apel w sprawie refundacji flozn

– Pacjenci sformułowali apel dotyczący nowych terapii w cukrzycy typu 2. Zwracają w nim uwagę na brak dostępności do flozyn. Jak Państwo w MZ reagujecie na te apele? Jaka będzie odpowiedź Ministerstwa Zdrowia? Zapytaliśmy o to wiceministra Macieja Miłkowskiego....
Konkurs plakatowy „POSKROMIENIE CUKRZYCY” kierowany do studentów ASP

Konkurs plakatowy „POSKROMIENIE CUKRZYCY” kierowany do studentów ASP

„POSKROMIENIE CUKRZYCY” konkurs plakatowy kierowany do studentów Akademii Sztuk Pięknych w Polsce Ogólnopolska kampania edukacyjna „Dłuższe życie z cukrzycą” ma na celu podnoszenie świadomości na temat cukrzycy, w tym cukrzycy typu 2, która dotyczy 80% chorych oraz...
Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

Dnia 10.09 odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pacjenckich z Ministerstwem Zdrowia. Ze strony pacjenckiej w spotkaniu udział wzięli: Anna Śliwińska, Prezes ZG PSD, Marek Kustosz, Polska Unia Organizacji Pacjentów oraz Jerzy Magiera z mojacukrzyca.org...
Skip to content