Ustawa o zdrowiu publicznym: diabetycy i diabetolodzy ślą uwagi do projektu

Apel organizacji osób niepełnosprawnych do władz Rzeczpospolitej Polskiej
30 kwietnia 2015
Otyłość matki sprzyja cukrzycy typu 1 u dziecka
4 maja 2015

Ustawa o zdrowiu publicznym: diabetycy i diabetolodzy ślą uwagi do projektu

Środowisko diabetologiczne domaga się priorytetowego potraktowania cukrzycy w Polsce oraz reprezentacji pacjentów w zespołach doradczych powołanych do wdrażania i monitorowania Narodowego Programu Zdrowia.

Liderzy organizacji diabetologicznych zapowiedzieli także, że pracują nad długoletnią, obywatelską strategią dla cukrzycy, która zostanie przekazana decydentom w połowie roku.

W związku z opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem Ustawy o zdrowiu publicznym i przekazaniu dokumentu do konsultacji społecznych, organizacje reprezentujące pacjentów z cukrzycą przekazały swoje uwagi do ustawy.

W uwagach do projektu Ustawy o zdrowiu publicznym organizacje pacjentów diabetologicznych postulują przede wszystkim o wpisanie cukrzycy do priorytetowych obszarów działań koordynowanych przez Ministerstwo w zakresie profilaktyki i ograniczenia zdrowotnych następstw chorób.

Organizacje wnioskują także o uwzględnienie reprezentacji pacjentów w zespołach opiniodawczo -doradczych do przygotowania, monitorowania, a także ewaluacji wdrażania w życie Narodowego Programu Zdrowia. Przedstawiciele osób z cukrzycą proponują także wprowadzenie akcyzy na te środki spożywcze, których nadmierne spożycie przyczynia się do narastającej epidemii otyłości, a w konsekwencji cukrzycy typu 2.

Organizacje uważają, że uwzględnienie uwag wniesionych przez środowisko diabetologiczne jest niezwykle istotne dla wprowadzenia systemowej, długoletniej strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce. Sytuacja diabetyków nie zmienia się bowiem od wielu lat. Diabetolodzy i pacjenci chorujący na cukrzycę bezskutecznie zwracają się z prośbą do Ministra Zdrowia o zajęcie się ich problemami.

Z tego powodu, równolegle do wnoszonych uwag do Ustawy o zdrowiu publicznych, organizacje diabetologiczne od wielu miesięcy pracują nad strategią określającą najważniejsze priorytety i kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte przez polski rząd w zakresie przeciwdziałania cukrzycy w perspektywie najbliższych 10 lat. Dokument opracowany przez organizacje w ramach projektu „Cukrzyca 2025” zostanie przekazany opinii publicznej w połowie roku.

Źródło: Rynek Zdrowia 28 kwietnia 2015

« Strona główna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *