Światowy Dzień Walki z Cukrzycą i VIII Krajowe Walne Zebranie Delegatów PSD

Podświetlone na niebiesko
16 listopada 2015
Listopad miesiącem poświęconym walce z cukrzycą
18 listopada 2015

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą i VIII Krajowe Walne Zebranie Delegatów PSD

W dniu 14 listopada br. w Bydgoszczy w hotelu BRDA odbyły się Ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

   W pięknej sali hotelu zebrali się najbardziej aktywni działacze naszego Stowarzyszenia z całego kraju – głównie delegaci, którzy przyjechali na odbywające się na drugi dzień VIII Krajowe Walne Zebranie Delegatów, których bardzo ciepło powitał prezes Andrzej Bauman, przedstawiając sytuację chorych na cukrzycę w Polsce.

  Swoją obecnością zaszczyciły nas również środowiska naukowe i medyczne z Bydgoszczy z profesorem Romanem Junikiem na czele, a wydarzenie uświetnił znakomitą grą na klawesynie pan Marek Przywarty. Urząd Wojewody Kujawsko-Pomorskiego reprezentowała wicewojewoda Elżbieta Rusielewicz, która wręczyła zasłużonym dla środowiska osób z cukrzycą Krzyże Zasługi. Łącznie wręczono 10 Krzyży.

   Następnie odczytano rozstrzygnięcia Kapituły dorocznego konkursu Kryształowego Kolibra, a prezes Andrzej Bauman wręczył laureatom statuetki Kryształowego Kolibra następującym osobom:

– za tytuł „Społecznik Roku 2015” – prezes OM PSD w Łodzi Teresie Jaskóle;

– za tytuł „Osobowość Roku 2015” – wiceprezes OW w Gdańsku Krystynie Kiedrowicz;

– za tytuł „Pielęgniarka Roku 2015” – mgr Beacie Kornatce z Centrum Diabetologicznego w Łodzi;

– za tytuł „Urządzenie Roku 2015” – firmie HAND-PROD za glucometr CERA-CHEK 1 CODE.

   Ponadto Kapituła Konkursu przyznała tytuł „Lekarza Roku 2015” dr n. med. Elżbiecie Popławaskiej dyrektorce Poradni Diabetologicznej POPULA z Białegostoku, a tytuł „Dobroczyńca Roku 2015” burmistrzowi m. Złotoryja Robertowi Pawłowskiemu.

  W następnej części uroczystości miała miejsce bardzo podniosła chwila związana z wręczeniem Platynowego Medalu „Zwycięstwo nad Cukrzycą” wieloletniemu prezesowi Zarządu Oddziału Małopolskiego PSD Stanisławowi Chowańcowi za 53 lata choroby.

    Jak zawsze dopisały firmy, które w liczbie 12 stworzyły piękną wystawę, promującą swoje wyroby, tak ważne w leczeniu cukrzycy. Po raz pierwszy wystąpiła u nas firma: OFTA, AVET PHARMA, NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA i ADMIRA. Po raz kolejny zaszczyciły nas swoją obecnością firmy: ROCHE, SANOFI, BERLIN CHEMIE, WOERWAG, HAND-PROD, JJW DoeMed i VICTORIA CYMES.

   Wystawa cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, a wystawcy zachwyceni byli zainteresowaniem ze strony uczestników, których przybyło w  liczbie ponad 200 osób.

   W części naukowej wystąpiło łącznie 10 prelegentów, w tym z Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii CM w Bydgoszczy.

   Ciekawym wydarzeniem Sympozjum było wystąpienie specjalnego gościa, wielkiego podróżnika Aleksandra Doby, który jako pierwszy człowiek samotnie opłynął kajakiem Atlantyk i który przekazał swoje wrażenia z podróży oraz zachęcał zebranych cierpiących na choroby przewlekłe do realizacji swoich marzeń.

   W ostatniej części uroczystości odbyło się losowanie atrakcyjnych nagród dla gości, w tym 2 bezpłatne pobyty w hotelu JAWOR w Sarbinowie na tygodniowych turnusach z firmy Nadwiślańska Agencja Turystyczna, 5 voucherów na ozonoterapię z firmy Klinika Witaminowa, 8 kompletów skarpet zdrowotnych oraz książki pana Aleksandra Doby.

   Całość uroczystości przebiegła w miłej, wesołej i serdecznej atmosferze. Dziękujemy Pani Martynie Neumann-Baranowskiej za sprawne poprowadzenie imprezy.

W dniu 15 listopada 2015 roku odbyło się VIII Krajowe Walne Zebranie Delegatów, na które przybyło 85 delegatów reprezentujących wszystkie terenowe oddziały Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z całego kraju.

   Zebranie otworzył prezes Andrzej Bauman, który serdecznie powitał wszystkich zebranych gości, a następnie przekazał prowadzenie obrad delegatowi Mieczysławowi Kwiatkowskiemu.

   Obrady toczyły się wg. przegłosowanego porządku obrad. Swoje sprawozdania złożył ustępujący Zarząd oraz Główny Sąd Koleżeński i Główna Komisja Rewizyjna.

   Następnie przystąpiono do zmian w Statucie. Najważniejsze z nich to skrócenie kadencji władz do 4 lat i poszerzenie zakresu działalności statutowej.

   Ustępującemu Zarządowi udzielono poprzez głosowanie absolutorium.

   Przystąpiono do wyborów władz centralnych PSD w trybie jawnym.

   Na stanowisko prezesa Zarządu Głównego zgłoszono 3 kandydatury: dotychczasowego prezesa Andrzeja Baumana, prezesa Zarządu Oddziału Lubelskiego PSD Łukasza Walczyńskiego i dyrektor Biura ZG PSD Annę Śliwińską. Przed głosowaniem swoją kandydaturę ze względu na stan zdrowia wycofał prezes Andrzej Bauman.

   W głosowaniu jawnym niemalże jednogłośnie na stanowisko prezesa Zarządu Głównego PSD została wybrana Anna Śliwińska.

   Przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrany został kol. Czesław Kozielski, a Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej Henryk Gąsiorowski.

   Za wybór na stanowisko prezesa Zarządu Głównego i za okazane zaufanie podziękowała delegatom Anna Śliwińska. Podziękowanie również skierowała do prezesa Andrzeja Baumana za dotychczasową współpracę.

Henryk Ochniak

« Strona główna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *