Sprawozdania OPP

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków można znaleźć na:
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
wpisując KRS 0000037573