Sprawozdania OPP

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków można znaleźć na:
https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/
wpisując KRS 0000037573