Rys historyczny

W latach 50-tych XX-ego wieku zaczęły powstawać pierwsze kluby pacjentów diabetologicznych przy przychodniach i poradniach cukrzycowych. Grupy osób dotkniętych cukrzycą spotykały się, aby w zespołach lepiej poznawać uwarunkowania tej choroby, zasady leczenia i zapobiegania wielu groźnym powikłaniom prowadzącym m.in. do utraty wzroku, schorzeń nerek, uszkodzeń nerwów i amputacji kończyn dolnych.

Uczono się stosowania na co dzień diety, zapobiegania powstawaniu hipo- i hiperglikemii oraz kwaśnicy ketonowej. Mijały lata, przybywało diabetyków i wobec braku formalnych uwarunkowań prawnych wszystko kończyło się „na Polaków rozmowach”.

Początek lat 80-tych przyniósł nowe impulsy organizacyjne. W stanie wojennym w Bydgoszczy grupa inicjatywna w dniu 19 czerwca 1981 roku zarejestrowała stowarzyszenie zrzeszające osoby chore na cukrzycę, które aktualnie występuje pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

Dziś Stowarzyszenie zrzesza ponad 70 000 członków zarejestrowanych w około 370 kołach terenowych na terenie całego kraju.

Największe osiągnięcia Stowarzyszenia w okresie ponad 35-letniej działalności to:
– wywalczenie nieporównywalnie wyższego niż wcześniej standardu leczenia cukrzycy, głównie dzięki powołaniu sieci poradni diabetologicznych i powszechne wprowadzenie automatów pen do wstrzykiwania insuliny;
– objęcie edukacją diabetologiczną rzeszy ok. 120 000 osób rocznie dotkniętych cukrzycą wraz z członkami rodzin i opiekunami;
– wyposażenie diabetyków w glukometry w ilości ok. 80 000 sztuk;
– zorganizowanie turnusów rehabilitacyjno-edukacyjnych dla ponad 40 000 dorosłych i dla ok. 5 000 dzieci i młodzieży;
– wyposażenie kilku przychodni w urządzenia laserowe do leczenia dna oka;
– wydawanie czasopism dla chorych na cukrzycę „Diabetyk” (obecnie pod własną redakcją) i „Biuletyn Informacyjny Cukrzyca” dla działaczy Stowarzyszenia oraz książek i broszur o tematyce cukrzycowej;
– samopomoc i integracja chorych, ich rodzin i opiekunów na ogromną skalę;
– zwiększenie świadomości cukrzycy w społeczeństwie oraz wykrywanie choroby u osób jej nieświadomych podczas różnego typu akcji zdrowotnych.

W 1991 roku Stowarzyszenie zostało członkiem Międzynarodowej Federacji  Diabetologicznej (International Diabetes Federation), którego siedziba mieści się w Brukseli.
W 2008 roku Stowarzyszenie wstąpiło także do Międzynarodowego Sojuszu Organizacji Pacjentów (International Alliance of Patients’ Organizations) z siedzibą w Londynie.