Prezydent podpisał ustawę ograniczającą wywóz leków za granicę

Otwarcie kierunku podologia i pielęgnacja stóp
20 maja 2015
Szansa na skuteczniejszą ochronę wzroku diabetyków
26 maja 2015

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą wywóz leków za granicę

Nowelizacja przewiduje, że minister zdrowia określi wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski. Będzie on aktualizowany nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Przedsiębiorca będzie miał obowiązek zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar wywozu poza terytorium Polski lub sprzedaży podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem leków umieszczonych w wykazie. Inspektor będzie mógł wnieść w ciągu 30 dni sprzeciw, biorąc pod uwagę zagrożenie brakiem dostępności takiego produktu i jego znaczenie dla zdrowia publicznego.
Niedawno Senat bez poprawek przyjął uchwaloną przez Sejm nowelizację Prawa farmaceutycznego.
Ustawa pozwoli ministrowi zdrowia publikować raz na dwa miesiące listę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których mogłoby brakować w polskich aptekach. Hurtownie farmaceutyczne będą miały obowiązek informowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego o zamiarze wywozu i zbycia wyrobów znajdujących się na ministerialnej liście. Jednocześnie GIF uzyska możliwość zablokowania takiej transakcji.
Aby zapewnić równy dostęp aptek i hurtowni do leków i wyrobów refundowanych, ustawa wprowadza transparenty proces składania zamówień przez apteki i hurtownie farmaceutyczne u producentów tych leków. Zamówienia takie będą składane tylko w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeżeli producent odmówi realizacji złożonego zamówienia, będzie musiał tego dokonać również w formie pisemnej lub elektronicznej. Dodatkowo, odmowa realizacji zamówienia dotyczącego produktów znajdujących się na ministerialnej liście, tj. produktów o zagrożonej dostępności dla polskich pacjentów, będzie wymagała uzasadnienia, a informacja o niej trafi też do GIF.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.
Źródło: http://www.termedia.pl/ JMac./Prezydent.pl|21.05.2015
« Strona główna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *