Obywatele dla Zdrowia – budowa dialogu społecznego w ochronie zdrowia

Car Piotr wprowadził podatek od koloru oczu, WHO chce podatku od cukru
13 października 2016
Otyłość i cukrzyca niezależnymi czynnikami ryzyka raka wątroby
17 października 2016

Obywatele dla Zdrowia – budowa dialogu społecznego w ochronie zdrowia

PSD w ramach projektu Obywatele dla Zdrowia prowadzi konsultacje aktów prawnych w ochronie zdrowia w ramach Grupy Konsultacyjnej. Zapraszamy do współpracy.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych rozpoczęła projekt „Obywatele dla Zdrowia”, do którego zaprosiła m.in. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest rozwój dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pacjentów a organami administracji publicznej – rządowej i samorządowej szczególności z Ministerstwem Zdrowia.

Partnerami projektu są: Rzecznik Praw Pacjenta oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Okres realizacji: wrzesień 2016 r. – czerwiec 2018 r.

Projekt ma na celu:

  • Podniesienie kompetencji organizacji pacjenckich z zakresu partycypacji społecznej
  • Zachęcenie organizacji pacjenckich do udziału w konsultacjach publicznych
  • Upowszechnianie informacji na temat konsultacji publicznych, konsultacji istotnych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia oraz konsultach prowadzonych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego
  • Trwały udział organizacji pacjenckich w procesach dialogu w ochronie zdrowia
  • Wypracowanie programu współpracy organizacji pacjneckich z Ministerstwem Zdrowia oraz zwiększenie współpracy międzysektorowej
  • Wypracowanie praktycznego dla organizacji pozarządowych w ochronie zdrowia na temat partycypacji i dialogu społecznego, który będzie służył organizacjom w kolejnych latach
« Strona główna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *