Wstępny Raport Fundacji Medicover – alarmujące wyniki badań młodzieży

Listopad miesiącem „Menu dla diabetyka”
5 listopada 2015
Samokontrola stężeń glukozy w cukrzycy typu 2 w trakcie trwania choroby.
9 listopada 2015

Wstępny Raport Fundacji Medicover – alarmujące wyniki badań młodzieży

Niska świadomość znaczenia zdrowego stylu życia

5047 przebadanych przez wykwalifikowane zespoły pielęgniarskie dzieci, 4805 wypełnionych przez rodziców ankiet i odpowiedź na pytanie, dlaczego społeczeństwo tyje i jest zagrożone chorobami cywilizacyjnymi. Świadomość, jaką dla zdrowia mają jakość i ilość spożywanej żywności oraz poziom aktywności fizycznej, są bardzo niskie. Tak wyglądają wyniki Wstępnego Raportu Fundacji Medicover przygotowanego po ponad półtora roku trwania Programu PoZdro!

Badania przesiewowe, tzw. Kompleksowa Analiza Zdrowotna, prowadzone były przez Fundację Medicover w trzech miastach: Gdyni, Warszawie i Lublinie. Dotychczasowe wyniki zbiorcze pokazują, że:

  • 1 na 5 dzieci ma nadwagę lub otyłość
  • Prawie 70% przebadanych ma dostateczną, słabą lub bardzo słabą wydolność fizyczną
  • U ponad 20% odnotowano podwyższone ciśnienie tętnicze
  • Prawie 78% uczniów ma nieprawidłową postawę ciała

Wyniki są bardzo alarmujące: 22 proc. badanych nastolatków ma nadwagę i otyłość. – mówi dr n. med. Piotr Soszyński Przewodniczący Rady Naukowej Programu „PoZdro!” Fundacja Medicover O epidemii nadwagi i otyłości wśród najmłodszych w Polsce mówi się od kilku lat, a tendencja jest niestety wzrostowa. Niepokojący jest również fakt, że młodzież ma coraz większe problemy z wydolnością fizyczną – 7 na 10 badanych ma problem z prostym testem wydolnościowym, odpowiednikiem wejścia na czwarte piętro, a 4 proc. dzieci z tym testem sobie nie poradziło. Ci młodzi ludzie, bez natychmiastowej interwencji, są na prostej drodze do chorób cywilizacyjnych – chorób serca, nadciśnienia, miażdżycy, czy coraz częstszej wśród młodych ludzi cukrzycy typu 2. Jeśli nie zaczniemy z tym problemem walczyć teraz, za kilka lat będzie już za późno na profilaktykę i konieczne będzie leczenie i zmaganie się  z chorobą przez całe życie.

Równocześnie w ramach Programu przeprowadzane są ankiety wśród rodziców dotyczące stylu życia młodzieży biorącej udział w badaniach. Pytania zadawane opiekunom dotyczą nawyków i praktyk żywieniowych ich dzieci oraz czasu spędzanego na aktywności fizycznej. Do tej pory w badaniu wzięło udział 4805 opiekunów.

 – Wniosek, jaki wyłania się z wyników ankiet i badań przesiewowych to rozbieżność między stylem życia dziecka deklarowanym przez rodzica, a faktycznym stanem zdrowia. Ponad 72 proc. rodziców uważa, że ich dzieci prawidłowo się odżywiają, jednocześnie ponad 50% ankietowanych odpowiedziało, że ich dziecko je produkty typu fast food min. 1-3 razy w tygodniu. Ponad 75% rodziców zadeklarowało, że ich dziecko pije słodzone napoje minimum co drugi, trzeci dzień lub częściej. W opinii opiekunów, 58 proc. młodzieży ma wystarczająco dużo ruchu w ciągu dnia. A jakie wyniki ma młodzież w naszym teście sprawnościowym? Ponad 60% zmaga się z zadyszką po 3 minutowym wchodzeniu po schodach. – mówi Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover. – Ten rozdźwięk wskazuje na potrzebny kierunek działań – jednym z największych wyzwań, zarówno dla nas, jak i dla organizacji zajmujących się profilaktyką oraz szkół, jest budowanie wiedzy, której dzisiaj w społeczeństwie brakuje.

– Aby wspomóc szkoły w realizowaniu polityki zdrowotnej, Fundacja Medicover opracowała multimedialny pakiet edukacyjny dla szkół gimnazjalnych, umożliwiający przekazanie w sposób nowoczesny i angażujący wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Trafiamy do młodzieży pokazując rozmaite przykłady, z którymi się spotykamy każdego dnia, np. na co warto zwrócić uwagę kupując produkty spożywcze lub dlaczego aktywność fizyczna jest nam potrzebna do lepszego samopoczucia czy osiągania lepszych wyników w nauce. W skład Lekcji Multimedialnych PoZdro! wchodzi 11 animacji, zeszyt ćwiczeń dla ucznia oraz scenariusze lekcji dla nauczycieli, a ich realizacja przewidziana jest na cztery godziny lekcyjne. – mówi Kamila Szarejko Kierownik Programu PoZdro! Fundacji Medicover.
Do tej pory po bezpłatne pakiety zgłosiło się ponad 200 gimnazjów z całej Polski. Lekcje Multimedialne PoZdro! są zgodne z podstawą programową szkół gimnazjalnych oraz objęte zostały Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Fundacja Medicover przygotowała 40.000 zeszytów ćwiczeń Lekcji Multimedialnych, które udostępniane są każdej chętnej placówce.

Kolejne edycje badań w ramach Programu PoZdro! realizowane są obecnie w czterech miastach: Gdyni, Warszawie, Lublinie oraz Wrocławiu. Wszystkim dzieciom, które kwalifikują się do grupy ryzyka chorób cywilizacyjnych, zapewniana jest dwuletnia, bezpłatna opieka czterech specjalistów. W ciągu dwóch lat rodziny ośmiokrotnie spotykają się z lekarzem, psychologiem, dietetykiem oraz trener i wspólnie pracują nad zmianą stylu życia na zdrowszy. W Gdyni, gdzie Program trwa już półtora roku, efekty Zintegrowanej Opieki Indywidualnej są już bardzo widoczne: 55 proc. uczestników odnotowało obniżenie masy ciała już po piątej wizycie, a aż 38 proc. obniżyło swoje BMI przynajmniej o 4 centyle.

Dla wszystkich chętnych dostępny jest także bezpłatny Poradnik PoZdro! (dostępny pod adresem: http://po-zdro.pl/poradnik/) – kompendium wiedzy na temat aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, zawierające również praktyczne porady i wskazówki, które pomogą w procesie zmian naszego stylu życia na zdrowszy.

Więcej informacji o Programie PoZdro: www.po-zdro.pl oraz  www.facebook.com/ProgramPoZdro

 O Programie PoZdro!
 Celem Programu „PoZdro!” jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2, do której przyczynia się między innymi niezdrowy styl życia) i innych chorób cywilizacyjnych, np. nadciśnienia tętniczego, czy podwyższonego poziomu cholesterolu oraz podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. Fundacja robi to przy pomocy trzech elementów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych: m.in. oceny ostrości widzenia, oceny postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i składu ciała, co poprzedza informacja skierowana do rodziców (np. podczas wywiadówek). Drugim elementem programu jest przeprowadzenie szkoleń w placówkach edukacyjnych, dotyczących kształtowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez wykłady skierowane do nauczycieli oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. W ramach trzeciego elementu programu dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią opieką indywidualną. Przeprowadzane są także warsztaty edukacyjne dla rodzin objętych tą opieką. W Gdyni, Fundacja Medicover chce przebadać 6 tysięcy uczniów pierwszych klas gimnazjalnych w ciągu trzech lat.
„PoZdro!” jest jednym z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Organizatorzy chcą przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około tysiąca osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania. Gdynia została wybrana przez Fundację Medicover, jako pierwsze miasto w Polsce, w którym jest realizowany program ze względu na doskonałą współpracę z tutejszym samorządem, od wielu lat zaangażowanym w różne kampanie prozdrowotne i prospołeczne.
Fundacja Medicover realizuje program „PoZdro!” z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli i właścicieli firmy Medicover – Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick’ów o nazwie J&C af Jochnick Foundation. Program powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej. 

O Fundacji Medicover
Fundacja Medicover została powołana przez Grupę Medicover w 2007 roku. Głównymi zadaniami Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnostyki oraz kształtowanie społecznej świadomości, dotyczącej konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa. Poza organizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro Fundacja wspiera także Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku, ośrodek „Ufność” w Częstochowie oraz Fundację Kasisi w Zambii. Fundacja prowadzi też Wolontariat Pracowniczy i wydaje dwumiesięcznik pod nazwą MedMagazyn.

O Grupie Medicover
Firma Medicover jest liderem na rynku prywatnej opieki medycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Została założona w 1994 r. i dziś obecna jest w dwunastu krajach. Z usług medycznych Medicover korzystają zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. W tej chwili firma opiekuje się ponad 400 tys. klientów w Polsce i zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną – od profilaktyki, opieki podstawowej aż po leczenie szpitalne.

« Strona główna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *