Protest w sprawie planowanych zmian w specjalizacji z diabetologii